Nieuws

Interview - In gesprek over leven en dood

Interview - In gesprek over leven en dood

31-10-2016

Er zijn grote verschillen tussen de onderzochte groepen in het gebruik van de gezondheidszorg. Maar voor alle groepen geldt dat palliatieve zorg niet of weinig bekend is.

Dak- of thuisloos

Dak- of thuisloos

28-7-2016

De onderzoekers willen een consultatiefunctie voor hulpverleners van dak- en thuislozen ontwikkelen.

Markering en proactieve zorgplanning

Markering en proactieve zorgplanning

27-7-2016

In dit project wordt markering van de palliatieve fase en het goede voorbeeld ‘proactieve zorgplanning’ geïmplementeerd in 18 netwerken palliatieve zorg. Het project is 1 maart 2016 gestart en duurt 2 jaar.

Vroegtijdige zorgplanning

Vroegtijdige zorgplanning

27-7-2016

Vroegtijdige zorgplanning of Advance Care Planning (ACP) is een hulpmiddel om de zorg aan te laten sluiten bij de wensen en behoeften van de patiënt en naasten. In dit project gaat het om ACP voor de kwetsbare oudere patiënt en diens naasten.

In gesprek over leven en dood

In gesprek over leven en dood

12-7-2016

In gesprek over leven en dood is een vierjarig project rond passende palliatieve zorg voor niet-westerse migranten. Pharos richt zich daarbij op voorlichting aan migranten en op onderwijs en bijscholing van zorgverleners.

123456

Filter artikelen