PRIVACY EN DISCLAIMER

Stichting Ondersteuningspunt Palliatieve Terminale Zorg "Agora" (Kamer van Koophandel: 30181224), hierna te noemen Agora, verleent u hierbij toegang tot Nationaalprogrammapalliatievezorg.nl. Agora publiceert ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen op Nationaalprogrammapalliatievezorg.nl. De consortia palliatieve zorg zijn verantwoordelijk voor het beheer van het onderdeel ‘Consortia’. ZonMw en het ministerie van VWS zijn eveneens gemachtigd om informatie te plaatsen op Nationaalprogrammapalliatievezorg.nl. Agora, consortia, ZonMw en het ministerie van VWS; hierna te noemen als beheerders.

Beperkte aansprakelijkheid
De beheerders spannen zich in om de inhoud van Nationaalprogrammapalliatievezorg.nl actueel en correct te houden. Ondanks alle zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig of onjuist is. Teksten en prijzen op Nationaalprogrammapalliatievezorg.nl zijn onder voorbehoud van typefouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten aanvaarden beheerders geen aansprakelijkheid.

Beheerders behouden zich het recht voor op elk moment de inhoud van Nationaalprogrammapalliatievezorg.nl aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan derden mededeling te hoeven doen.
Voor op Nationaalprogrammapalliatievezorg.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kunnen beheerders nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectueel eigendom betreffende informatie, beeldmateriaal en producten op Nationaalprogrammapalliatievezorg.nl liggen bij beheerders.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van informatie, beeldmateriaal en producten van Nationaalprogrammapalliatievezorg.nl is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Agora, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Persoonsgegevens en privacy
Voor de verwerking van aanmeldingen (o.a. bijeenkomsten en nieuwsbrieven) heeft Agora persoonsgegevens, zoals naam, e-mailadres en postadres nodig. Bij het aanmeldformulier staat altijd vermeld welke gegevens Agora nodig heeft.

Agora hecht waarde aan het beschermen van uw privacy. Persoonsgegevens die via Nationaalprogrammapalliatievezorg.nl worden verzameld, gebruikt Agora alleen voor het doel waarvoor ze zijn achtergelaten.

Agora kan gegevens gebruiken voor opsporing. Bijvoorbeeld als iemand via de site strafbare feiten pleegt of strafbare uitlatingen doet. Agora bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor ze zijn achtergelaten. Daarna worden de gegevens vernietigd. De belangrijkste regels voor de omgang met persoonsgegevens staan in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

De  ”cookiewet”
Nationaalprogrammapalliatievezorg.nl maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om Agora te helpen analyseren hoe gebruikers Nationaalprogrammapalliatievezorg.nl gebruiken.

De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van Nationaalprogrammapallietievezorg.nl wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in, onder andere, de Verenigde Staten. IP-adressen van gebruikers zijn geanonimiseerd.

Agora heeft als verantwoordelijke een bewerkersovereenkomst afgesloten met Google. In deze overeenkomst is vastgelegd dat Google alleen als bewerker optreedt bij de verwerking van de persoonsgegevens van bezoekers van Agora.nl. Agora deelt gegevens die met behulp van deze analytische cookies zijn verzameld niet met andere partijen, zoals Google.

De bezoeker kan cookies zelf uitzetten of verwijderen. Hoe u dat kunt doen verschilt per internet browser en apparaat. Als u ervoor kiest om cookies te verwijderen zal de website mogelijk niet meer optimaal functioneren en kunt u van sommige diensten geen gebruik maken.

Door gebruik te maken van Nationaalprogrammapalliatievezorg.nl geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Op Nationaalprogrammapalliatievezorg.nl worden naast bovengenoemde Analytics cookies alleen cookies gebruikt ten behoeve van het functioneren van de website.

Contactinformatie
Met bovenstaande verklaring willen wij u duidelijkheid geven over de manier waarop Agora omgaat met uw gegevens. Hebt u vragen over de verklaring of de verwerking van gegevens (verzoek om inzage, wijzigen of verwijderen van gegevens)? Wilt u onjuiste informatie onder onze aandacht brengen? Neem contact op met Agora via info@agora.nl.

! Bovenstaande verklaring kan van tijd tot tijd wijzigen.