Activiteiten van de overheid

De rijksoverheid faciliteert het Nationaal Programma Palliatieve Zorg en financiert kansrijke projecten binnen de palliatieve zorg via het programma Palliantie. Daarnaast zijn er diverse andere activiteiten.

Praktijkteam palliatieve zorg

Vanaf 2016 was het inmiddels opgeheven Praktijkteam palliatieve zorg VWS actief. Dat was een samenwerking tussen rijksoverheid, verzekeraars en partijen uit de palliatieve zorg (Fibula, hospices) die pragmatisch knelpunten van professionals in de palliatieve zorg aanpakten. Het belangrijkste doel was het structureel oplossen van de knelpunten en deze oplossingen landelijk implementeren. Zorgprofessionals die hier nog vragen over hebben kunnen nu terecht bij www.juisteloket.nl en meldpunt@juisteloket.nl

Uitwisselen goede voorbeelden

Bij het Praktijkteam Palliatieve Zorg komen voorbeelden binnen van knelpunten die –soms door inzet van het team- in de regio zijn opgelost. Deze acties blijken dan plaatselijk een goede oplossing, maar zijn daarmee landelijk nog niet bekend. Het ministerie van VWS wil hier verandering in aanbrengen door een aantal van deze voorbeelden te beschrijven, zodat ook andere professionals in de sector ermee geholpen worden. De goede voorbeelden worden verspreid binnen het professionele werkveld van de palliatieve zorg.

Bijeenkomst financiële aspecten

Knelpunten in de palliatieve zorg hebben niet zelden een financieel aspect. In de laatste levensfase is er immers vaak veel zorg nodig en is de aard van die zorg divers. Dit kan betekenen dat er aanspraak wordt gedaan op diverse financieringsvormen. Uitgangspunt is altijd dat financiële zaken geen belemmering mogen vormen voor een goede palliatieve zorg. Om toekomstige knelpunten te voorkomen en tot structurele afspraken te komen, organiseert het ministerie van VWS in samenwerking met verzekeraars en veldpartijen bijeenkomsten. 

Coalitie Van Betekenis tot het Einde

Om de bewustwording van de laatste levensfase bij burgers te vergroten, heeft de overheid aan de coalitie Van Betekenis tot het Einde voor drie jaar subsidie toegekend. Hiermee kunnen coalitiepartners projecten uitvoeren waarmee de campagne ikwilmetjepraten.nu geladen wordt. De partners van de coalitie zijn: Agora, Humanistisch Verbond, NPV, KBO-PCOB, NOOM, Reliëf, VPTZ, Vilans.

Nieuws