Propallia: noordelijk Zuid-Holland

 
Consortium palliatieve zorg Propallia is een samenwerkingsverband van diverse zorg-, onderwijs- en onderzoeksinstellingen in de regio noordelijk Zuid-Holland (de regio Den Haag, Delft, Gouda, Leiden en omstreken).

Kenmerken van de regio

1,8 miljoen inwoners, verstedelijkt gebied met enkele landelijke gebieden.

Wie zijn we?

Ons consortium bestaat uit de vier netwerken palliatieve zorg in de regio noordelijk Zuid-Holland (de regio Den Haag, Delft, Gouda, Leiden en omstreken), het Expertise Centrum Palliatieve Zorg van het Leids Universitair Medisch Centrum, het Integraal Kankerinstituut Nederland ((IKNL), de Haagse Hogeschool en Zorgbelang Zuid-Holland.

Waarom zijn we er?

Om in nauwe samenwerking met patiënten en naasten de palliatieve zorg in de regio de komende jaren te verbeteren.
Patiënten in de palliatieve fase en hun naasten in onze regio ontvangen de juiste zorg, op het juiste moment op de juiste plek Juist betekent voor ons: passend bij hun behoeften en wensen, optimaal gebruik makend van de deskundigheid van professionals en vrijwilligers.
 

Wat is kenmerkend voor ons?

In ons netwerk staat het perspectief van patiënten en naasten in woord en daad centraal. We zijn aanhanger van de in deze regio geboren Suzanne methodiek. We volgen goed of wat we doen echt verschil maakt voor patiënten en naasten. Samen werken, leren, verbeteren en innoveren met alle partijen is onze kracht.

Wat willen we?

  1. De belangrijkste door patiënten en naasten en zorgverleners ervaren knelpunten in de palliatieve zorg in onze regio zichtbaar verminderen of oplossen.
  2. Een samenwerkingsverband creëren dat ook na 2020 leidt tot verdere zorgverbetering: de vier netwerken palliatieve zorg in onze regio en de velden (in) formele zorg, onderzoek, onderwijs en patiënt/naasten zijn verbonden en werken, leren, verbeteren en innoveren structureel samen.

Hoe gaan we dat doen?

  • Vanuit het perspectief van en samen met patiënten- en naasten de belangrijkste knelpunten in de palliatieve zorg in de regio vaststellen.
  • De knelpunten vertalen naar relevante ontwikkeltrajecten, interventies, onderzoek en onderwijs. Deze worden in ZonMw e.a. projecten ondergebracht.
  • Bestaande succesvolle aanpakken en werkwijzen in de regio breder verspreiden.
  • Structureel verbeteren van en leren in de zorg door intensief samen te werken. We ontwikkelen en passen een rondetafelmethodiek toe waarbij patiënt/naasten, (in) formele zorgverleners en onderzoek en onderwijs elkaar gelijkwaardig ontmoeten en in gesprek gaan over hoe de zorg beter kan. 
  • Een (financieel) duurzame basis leggen voor succesvolle praktijken en structuren.

>Hoe zijn we georganiseerd?

We hebben een stuurgroep met vertegenwoordigers van de samenwerkende partners, een coördinatiegroep met leden die de oren en ogen in het ‘veld’ (zorgpraktijk, onderwijs en onderzoek) zijn en een patiënten en naastenraad, die het perspectief van deze groep inbrengt op beleid, projecten en werkwijze van Propallia.

Het dagelijks bestuur (kernteam) van Propallia wordt gevormd door Lia Donkers (directeur Transmuraal Netwerk Midden Holland), Yvette van der Linden (hoofd Expertisecentrum Palliatieve Zorg) en Elske van der Pol (IKNL). De consortiumsecretaris is Marcella Tam.

Contact

 

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de consortiumsecretaris. E-mail: m.c.tam@lumc.nl

Suzanne methodiek: Suzanne is de naam voor de fictieve patiënt e/o naaste die professionals helpt focussen op de waarden van de patiënt. De Suzanne-gedachte betekent een cultuuromslag. Er is een duidelijk verschil tussen zorg die wordt gegeven op basis van de behoeften van de patiënt en zorg die is gebaseerd op de beperkingen van een organisatie. (zie www.transmuraalnetwerk.nl/Themas/Suzanne

Auteur: Consortium palliatieve zorg Propallia

Nieuws