Consortia nieuws

Drie praktische tips voor het betrekken van de gemeente bij palliatieve zorg

Drie praktische tips voor het betrekken van de gemeente bij palliatieve zorg

De persoonlijke aanpak werkt, merkt Bosman. Gemeenten faciliteren graag projecten voor mantelzorgers, of betalen bijvoorbeeld mee aan de training van vrijwilligers van het hospice. De jaarlijkse werkbezoeken zijn daarnaast goed voor de meer structurele contacten. Zo heeft een hospice bijvoorbeeld lijntjes kunnen leggen met de gemeente, waardoor ze nu beter in beeld zijn en ook een financiële bijdrage hebben ontvangen.’

Lees het hele interview, met de 'drie gouden tips', op de website van ZonMw.

Auteur: