Consortia nieuws

Extra MuSt-PC meetweken: uw hulp is nodig!

Extra MuSt-PC meetweken: uw hulp is nodig!

Wij vragen u mee te doen met de twee extra meetweken van het MuSt-PC project. Binnen dit landelijke vierjarige project ontwikkelen de zeven Expertisecentra Palliatieve Zorg en IKNL de digitale MuSt-PC took, met multidimensionele behandelstrategieën voor gelijktijdig voorkomende klachten. De MuSt-PC signaleert klachten en problemen op lichamelijk, psychisch, sociaal en spiritueel gebied en ondersteunt straks zorgverleners bij tijdige en optimale symptoombestrijding in de palliatieve fase.

Met de meetwerken krijgen we inzichtelijk welke klachten gelijktijdig voorkomen. U kunt ons daarom helpen om deel te nemen aan de meetweken van maandag 12 november t/m zondag 25 november.

Lees hier meer over de meetweken en hoe u bij kunt dragen.

Auteur: