Consortia nieuws

Gezocht: Goede voorbeelden van zorg aan naasten voor, tijdens en na het overlijden van patiënten met COVID-19

Gezocht: Goede voorbeelden van zorg aan naasten voor, tijdens en na het overlijden van patiënten met COVID-19

en/of zorgverleners die willen deelnemen aan een focusgroep over deze zorg.

Heb jij als zorgverlener (arts, verpleegkundige, verzorgende, geestelijk verzorger, maatschappelijk werker, vrijwilliger) of hebben jullie als team van zorgverleners de afgelopen maanden te maken gehad met de begeleiding van naasten van COVID-19 patiënten die aan de gevolgen hiervan zijn overleden? Wij zijn op zoek naar goede voorbeelden van zorg en begeleiding van naasten van COVID-19 patiënten voor, tijdens en na overlijden. Ook willen wij in contact komen met zorgverleners die hun ervaringen in een focusgroep gesprek willen delen.

Voor een nieuw ZonMw project, uitgevoerd door het Expertisecentrum Palliatieve Zorg van het LUMC, onderzoeken we de behoeften en wensen van naasten en nabestaanden van COVID-19 én de manier waarop zorgverleners het beste op deze behoeften en wensen kunnen inspelen. We willen graag zorgverleners uitnodigen om ervaringen in de begeleiding en zorg van naasten en nabestaanden van COVID-19 patiënten met ons te delen via het aanleveren van een goed voorbeeld en/of deelname aan een focusgroep.  

Goed voorbeeld: Op welke manier konden jullie naasten, gezien de beperkende maatregelen voor bezoek en contact, toch goed begeleiden en ondersteunen? Dit kunnen uiteenlopende voorbeelden zijn, variërend van ondersteuning in het leggen van contact tussen naaste en patiënt, vormen van informatieverstrekking, initiatieven om naasten en nabestaanden emotionele ondersteuning te geven voor en na overlijden etc. Het mag kort en bondig zijn.

Hieronder is een goed voorbeeld uitgewerkt in een format dat je voor het aanleveren kan gebruiken.

Waar: COHORT afdeling ziekenhuis

Wat: dagboek bijgehouden voor naasten

Doel actie: hen informeren over hoe het ging van dag tot dag

Waarom: naasten waren zelf ook ziek, in quarantaine, konden niet op bezoek komen

Uitkomst: na overlijden overhandigd, mailtje terug van dochter met dank

Wat ervan geleerd? Kostte moeite, toch goed dat we dit hebben gedaan

 

Focusgroep: Als je als zorgverlener deel zou willen nemen aan een focusgroep over dit onderwerp geef ons dan je naam, functie en werkplek door. Uit de aanmeldingen selecteren we een aantal personen per setting (thuis, ziekenhuis, verpleeghuis, hospice). Je krijgt dan meer informatie over de focusgroep.

De goede voorbeelden kunnen met ons gedeeld worden via het emailadres: info@propallia.nl.
Graag hierbij in ieder geval vermelden of de zorg heeft plaatsgevonden thuis, in het verpleeghuis, het ziekenhuis of in een hospice. Ook opgeven voor een focusgroep kan via dit email adres.

Alvast bedankt namens het Oog voor Naasten COVID-19-projectteam.

Auteur: