Consortia nieuws

Materialen voor de implementatie van proactieve zorgplanning in de eerste lijn beschikbaar

Materialen voor de implementatie van proactieve zorgplanning in de eerste lijn beschikbaar

De handreiking voor implementatie van proactieve zorgplanning (ook wel vroegtijdige zorgplanning of Advance Care Planning genoemd) in de eerste lijn, die is ontwikkeld in Consortium Palliatieve Zorg Noord Holland en Flevoland is nu beschikbaar. 

 

Waarom deze handreiking?

Hoewel er in wetenschappelijke kringen al veel gepubliceerd is over proactieve zorgplanning, zijn er nog veel vragen over hoe dit het beste geïmplementeerd kan worden en vinden gesprekken nog niet structureel plaats in de meeste huisartsenpraktijken. In Noord Holland en Flevoland heeft een ontwikkeltraject plaatsgevonden, waarin samen met huisartsenpraktijken en woonzorgcentra is onderzocht hoe proactieve zorgplanning het beste geïmplementeerd kan worden, passend bij de bestaande werkwijzen en praktijkvoering.

 

Wat staat er in de handreiking?

In de handreiking staat beschreven hoe huisartsen, in samenwerking met thuiszorginstellingen en/of woonzorgcentra (waar de huisarts hoofdbehandelaar is), proactieve zorgplanning kunnen implementeren. Centraal in de handreiking staan een viertal praktijkgerichte werkbeschrijvingen voor implementatie van proactieve zorgplanning, waarbij zowel organisatie (bv samenwerkingsafspraken) als het voeren van de gesprekken (bv mogelijke beginvragen en hulpvragen in het gesprek) aan de orde komen. Ondersteunende materialen zoals een poster voor de wachtkamer en een behandelwensenformulier zijn ook opgenomen in de handreiking.

 

Wie heeft deze handreiking ontwikkeld?

De handreiking is het resultaat van het implementatie- en onderzoeksproject met de werktitel ‘Advance Care Planning in de eerste lijn voor de kwetsbare oudere patiënt en diens naasten’. Het is uitgevoerd in Consortium Palliatieve Zorg Noord Holland en Flevoland. Het project is door ZonMw gefinancierd. De handreiking is gratis beschikbaar via: palliatievezorgnoordhollandflevoland.nl/Projecten/Advance-Care-Planning. De materialen zijn daar ook ‘los’ te downloaden.  

 

Auteur: