Consortia nieuws

Dak- of thuisloos

Dak- of thuisloos

Palliatieve zorg voor ongeneeslijk zieke dak- en thuislozen is vaak ontoereikend. Regelmatig wordt deze zorg pas laat ingezet of ontbreekt palliatieve zorg die specifiek op dak- en thuislozen is gericht. Zorgverleners in de palliatieve zorg weten dikwijls weinig af van de diverse problemen die deze doelgroep heeft, zoals verslaving, zorg mijdend gedrag of verstandelijke beperkingen. Hulpverleners (zoals GGD-medewerkers, Leger des Heils en maatschappelijke opvang) weten vaak weinig af van zorg rond het levenseinde. In dit project wordt daarom een consultatie-functie ontwikkeld, zodat de samenwerking tussen hulpverleners in de palliatieve zorg en hulpverleners in de opvang voor dak- en thuislozen kan worden verbeterd.

Contactpersoon voor dit project

Hanna Klop

Dit project is bij ZonMw in het programma Palliantie bekend als:

Image

Auteur: Bond Beheer