Consortia nieuws

In gesprek over leven en dood

In gesprek over leven en dood

Pharos wil samen met onderzoekers, intermediaire organisaties en zorgverleners de eigen regie van niet-westerse migranten in de palliatieve zorg te versterken. Hiervoor zal Pharos met de samenwerkingspartners:

 • onderzoek doen naar de beleving, waarden en wensen op lichamelijk, psychisch, sociaal en spiritueel vlak, van Nederlanders van Turkse, Marokkaanse, Hindoestaanse, Creoolse, Antilliaanse en Chinese afkomst;
 • voorlichtingsmateriaal en -bijeenkomsten ontwikkelen en aanbieden aan de genoemde groepen;
 • onderwijs en nascholing ontwikkelen en aanbieden voor professionals in de praktijk en voor studenten in het MBO, HBO en WO gericht op versterken van cultuursensitieve palliatieve zorg.

Bijzonder aan het project van Pharos is dat voor het eerst onderzoek wordt gedaan onder een dergelijke brede doelgroep van niet-westerse migranten: van Turkse, Marokkaanse, Hindoestaanse, Creoolse, Antilliaanse en Chinese afkomst. Ook is de brede samenwerking met partners bijzonder, met zowel sleutelorganisaties in de voorlichting aan migrantengroepen, als vertegenwoordigers van opleidingen en professionals in de praktijk.

Samenwerkingspartners van Pharos voor dit project

 • Consortia Palliatieve zorg (Propallia, Palzo, Consortium Noord-Holland)
 • Vertegenwoordigers uit het onderwijs (Albeda College, Hogeschool Arnhem Nijmegen, Leids Universitair Medisch Centrum en Academisch Medisch Centrum)
 • Kaderopleiding huisartsen (Leids Universitair Medisch Centrum, NHG huisartsen palliatieve zorg PalHag)
 • V&VN Palliatieve Zorg
 • Stichting Fibula en netwerken Palliatieve Zorg
 • Onderzoekers van het Expertisecentrum Palliatieve Zorg en Medische Ethiek van het Leids Universitair Medisch Centrum en de afdeling Sociale Geneeskunde van het Academisch Medisch Centrum.
 • Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten (NOOM)
 • Stichting Voorlichters Gezondheid (SVG)
 • Stichting Interculturele Gezondheidszorg Nederland (SIGN).

Contactpersonen bij Pharos voor dit project

Majorie de Been en Gudule Boland

Image
 

Dit project is bij ZonMw in het programma Palliantie bekend als:

Auteur: Bond Beheer