Consortia nieuws

Markering en proactieve zorgplanning

Markering en proactieve zorgplanning

Vanaf de markering worden patiënten en/of hun naasten actief betrokken om de zorg vanuit persoonlijke prioriteiten vorm te geven met aandacht voor lichamelijke, sociale, psychische en spirituele aspecten.

Naast deze consortiumbrede implementatie van markering en proactieve zorgplanning, zal in drie deelprojecten een verdiepingsslag gemaakt worden:

  1. Bij patiënten met een oncologische aandoening wordt in kaart gebracht wat de ervaringen en behoeften zijn ten aanzien van markering en proactieve zorgplanning. 
  2. Het effect van markering en proactieve zorgplanning voor patiënten met hartfalen wordt in kaart gebracht. 
  3. Voor patiënten met dementie zal een leidraad met een implementatieplan voor markering van palliatieve fase en proactieve zorgplanning in de eerste lijn gemaakt en getoetst worden.

Contactpersoon voor dit project

An Reyners

Image

Dit project is bij ZonMw in het programma Palliantie bekend als:

Auteur: Bond Beheer