Consortia nieuws

Propallia en corona

Propallia en corona

Propallia en corona

Binnen Propallia wordt veel aan kennis- en informatiedeling gedaan. Zeker nu, tijdens de corona-crisis, blijkt hiervan de meerwaarde. Daarom overleggen 4 palliatieve netwerken, het Expertisecentrum Palliatieve Zorg, consulenten palliatieve zorg, IKNL en patiënten en naasten elke week met elkaar (uiteraard via teleconference) om snel eventuele knelpunten m.b.t. corona en palliatieve zorg te signaleren en goede voorbeelden te delen. Samen zijn we sterker.

 Op Palliaweb vindt u alle actuele informatie over palliatieve zorg aan patiënten (en naasten) met het coronavirus in de verschillende zorgsettingen. Ook vindt u er handreikingen, goede voorbeelden en praktische informatie.

Auteur: