Consortia nieuws

Propallia op Youtube - resultaten Week van de Vraag

Propallia op Youtube - resultaten Week van de Vraag

De 'Week van de Vraag' vond plaats van 9 tot en met 13 mei 2016 in het kader van quick wins in de regio. Doel was zicht te krijgen op de behoeften van patiënten en naasten en zorgverleners hierover met hen in gesprek te brengen. 

De vraag
Het consortium Propallia riep zorgverleners in de palliatieve zorg op om tijdens een consult, bezoek of telefoongesprek met patiënten of naasten de volgende vraag te stellen: "Wat kan ik of iemand anders uit uw omgeving doen of laten, zodat u zich prettiger gaat voelen?"

Resultaten
De resultaten van de 'Week van de Vraag' zijn in een filmfragment verwerkt. In 'Palliatieve Zorg wat maakt het verschil?: patiënten en naasten aan het woord vertellen patiënten en naasten over wat zij belangrijk vinden in de palliatieve zorg. Met de informatie zal consortium Propallia aan de slag om snelle verbeterpunten in de palliatieve zorg op te pakken.

 

Bron: Propallia

Auteur: Bond Beheer