Consortia nieuws

Save the date: 4 juni werkconferentie Propallia 'Samen beslissen in de palliatieve zorg'

Save the date: 4 juni werkconferentie Propallia 'Samen beslissen in de palliatieve zorg'

Op 4 juni 2020 organiseert het consortium Propallia een werkconferentie met als thema ‘Samen beslissen in de palliatieve zorg’. Dit thema zal vanuit verschillende, verrassende invalshoeken belicht worden.

Dat gedeelde besluitvorming belangrijk is in de palliatieve zorg, is inmiddels gemeengoed en het is dan ook één van de essenties van het kwaliteitskader palliatieve zorg.

Schrijf de werkconferentie alvast in je agenda! Begin volgend jaar volgt de officiële uitnodiging met meer informatie over het programma.
 
Datum:  
Donderdag 4 juni 2020 

Tijd: 
13.00-18.00 uur

Locatie: 
De Haagse Hogeschool, Johanna Westerdijkplein 75, Den Haag

 
Auteur: