Consortia nieuws

SEPTET aan de wieg van onderwijsknooppunt Midden Nederland

SEPTET aan de wieg van onderwijsknooppunt Midden Nederland

Onderwijs is – naast onderzoek en implementatie – een van de drie pijlers van het Nationaal Programma Palliatieve Zorg.  In opdracht van ZonMw is door de VU Amstel Academie een kennissynthese onderwijs palliatieve zorg uitgevoerd.  Hierin werd de aanbeveling gedaan om regionaal onderwijsknooppunten palliatieve zorg te organiseren.

Septet heeft het initiatief genomen alle onderwijsinstellingen (alle niveaus en academies van zorgorganisaties, HDI en VPTZ) in de regio te bezoeken en in gesprek te gaan over palliatieve zorg in het lesprogramma. Bijna alle instellingen wilden met elkaar samenwerken met als uiteindelijk doel een mooie opbouw van scholing en deskundigheidsbevordering in de regio.

In de eerste bijeenkomst is kennis en kunde gedeeld en zijn er drie activiteiten geformuleerd.

We willen in 2018:

  • Een onderwijskaart maken van de regio; wegwijzer voor diegene die scholing zoekt
  • Een train de trainer scholing opzetten voor docenten
  • Experts in palliatieve zorg, die inzetbaar zijn in het onderwijs, in kaart brengen
Auteur: