Consortia palliatieve zorg Nederland

Om palliatieve zorg in Nederland te optimaliseren, zijn zeven consortia palliatieve zorg gevormd. Consortia zijn samenwerkingsverbanden van expertisecentra palliatieve zorg, Netwerken Palliatieve Zorg en het IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland). In iedere regio zijn de meest relevante zorgverleners en organisaties betrokken, zoals huisartsen, hospices, verpleeghuizen, thuiszorg, ziekenhuizen, vrijwilligers en patiëntenorganisaties. De consortia werken samen en stemmen af in het Landelijk Overleg Consortia (LOCo).

Landelijk Overleg Consortia (LOCo)

Het LOCo is opgericht om de onderlinge uitwisseling en ondersteuning tussen de consortia in het kader van het NPPZ te faciliteren. Twee vertegenwoordigers uit elk van de zeven consortia, IKNL en Fibula komen tijdens het LOCo overleg dat vier keer per jaar plaatsvindt, bijeen.

Nieuws

Materialen voor de implementatie van proactieve zorgplanning in de eerste lijn beschikbaar

Materialen voor de implementatie van proactieve zorgplanning in de eerste lijn beschikbaar

Binnen het Consortium Palliatieve Zorg Noord Holland en Flevoland is het project ‘Implementatie van ACP met kwetsbare ouderen en diens naasten’ uitgevoerd. Samen met huisartsen en woonzorgcentra hebben we materialen voor proactieve zorgplanning onderzocht om een set van praktisch toepasbare materialen te ontwikkelen. Die materialen zijn vanaf nu beschikbaar. 

12345678910Last