Consortia palliatieve zorg Nederland

Om palliatieve zorg in Nederland te optimaliseren, zijn zeven consortia palliatieve zorg gevormd. Consortia zijn samenwerkingsverbanden van expertisecentra palliatieve zorg, Netwerken Palliatieve Zorg en het IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland). In iedere regio zijn de meest relevante zorgverleners en organisaties betrokken, zoals huisartsen, hospices, verpleeghuizen, thuiszorg, ziekenhuizen, vrijwilligers en patiëntenorganisaties. De consortia werken samen en stemmen af in het Landelijk Overleg Consortia (LOCo).

Landelijk Overleg Consortia (LOCo)

Het LOCo is opgericht om de onderlinge uitwisseling en ondersteuning tussen de consortia in het kader van het NPPZ te faciliteren. Twee vertegenwoordigers uit elk van de zeven consortia, IKNL en Fibula komen tijdens het LOCo overleg dat vier keer per jaar plaatsvindt, bijeen.

Nieuws

Film 'Ik blijf een poosje bij je zitten'

Film 'Ik blijf een poosje bij je zitten'

Een ontroerend en waargebeurd verhaal over Ton, die leukemie heeft en niet lang meer zal leven. Zijn moeder en hijzelf maken dan allebei een belangrijke keuze. Ze worden ondersteund door Gerla, een verzorgende in de thuiszorg. Zij stemt af met andere zorgverleners en maakt gebruik van instrumenten van de Goede Voorbeelden palliatieve zorg. De film is een best practice palliatieve en terminale zorg zoals die thuis, in een verpleeghuis of in een hospice kan plaatsvinden. Hij past goed in het nieuwe kwaliteitskader palliatieve zorg.

Vrij beschikbaar

De film is een initiatief van de Netwerken Palliatieve Zorg Utrecht stad en Zuidoost-Utrecht met medewerking van ZonMw, Hogeschool Utrecht, ROC Midden-Nederland en 31 netwerken palliatieve zorg in het land. Er is een korte (11 min.) en een lange versie (15 min.); de laatste bevat een toelichting over de gebruikte instrumenten. De film is vrij beschikbaar. Op YouTube staan de lange versie en de korte versie van de film. Meer informatie en instructiefilmpjes van de Goede Voorbeelden afzonderlijk zijn te vinden op de website van IKNL.

Film roept veel reacties op

Als je gebruikmaakt van de film op een zorgbijeenkomst of in het onderwijs, zorg dan dat hij is ingebed in een groter geheel, zodat er een gesprek over kan plaatsvinden. De film maakt indruk en roept altijd reacties op. Wil je laten weten waarvoor je de film hebt gebruikt? Graag naar m.wanders@careyn.nl. Op aanvraag is hij ook als download beschikbaar.

Een lopend vuurtje  

Bekendmaking van de film wordt ondersteund met op een lopend vuurtje-campagne op de social media Twitter en LinkedIn in mei-juni 2018. Wil je helpen door te delen en/of te retweeten? Zie hier onder links naar de accounts van de film:

https://twitter.com/palliatief_film

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6396980127787470848/

Meer informatie

Margriet Wanders

Netwerk Palliatieve Zorg Utrecht stad en Zuidoost-Utrecht

m.wanders@careyn.nl

Handreiking over zorgmijding dak- en thuislozen verschenen

Handreiking over zorgmijding dak- en thuislozen verschenen

Sinds 2016 vindt binnen Palliantie onderzoek plaats naar passende palliatieve zorg voor mensen die dak- of thuisloos zijn. Voor professionals in de maatschappelijke en medische zorg die in aanraking komen met mensen die dak- of thuisloos zijn en professionele zorg mijden is een handreiking geschreven. De handreiking gaat over lessen uit de werkwijze van straatpastors en geestelijk verzorgers. 

First234567891011