Disclaimer

Agora (Stichting Ondersteuningspunt Palliatieve Terminale Zorg - KvK 30181224) verleent u hierbij toegang tot Nationaalprogrammapalliatievezorg.nl
Als u gebruikmaakt van Nationaalprogrammapalliatievezorg.nl gaat u akkoord met de voorwaarden in deze disclaimer. 

Aansprakelijkheid
Agora beheert en onderhoudt Nationaalprogrammapalliatievezorg.nl in samenwerking met de Consortia palliatieve zorg, ZonMw en het Ministerie van VWS. Hierna te noemen beheerders.

  • Consortia zijn verantwoordelijk voor het beheer van het onderdeel Consortia
  • ZonMw is verantwoordelijk voor het beheer van het onderdeel Palliantie
  • Het ministerie van VWS is verantwoordelijk voor het beheer van het onderdeel Activiteiten Overheid
  • Agora is eindverantwoordelijk voor het beheer van Nationaalprogrammapalliatievezorg.nl

De beheerders spannen zich in de inhoud van Nationaalprogrammapalliatievezorg.nl actueel en correct te houden. Ondanks alle zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig of onjuist is. Teksten op Nationaalprogrammapalliatievezorg.nl zijn onder voorbehoud van typefouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten aanvaarden de beheerders geen aansprakelijkheid. De beheerders behouden zich het recht voor om op elk moment de inhoud van Nationaalprogrammapalliatievezorg.nl aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan derden mededeling te hoeven doen.

Nationaalprogrammapalliatievezorg.nl bevat links naar websites of diensten van derden. De beheerders aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud van deze websites en diensten of de wijze waarop derden omgaan met uw persoonsgegevens. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website of dienst het privacybeleid van deze website of dienst, voor meer informatie over de manier waarop zij met uw gegevens omgaan.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectueel eigendom betreffende informatie, beeldmateriaal en producten op Nationaalprogrammapalliatievezorg.nl liggen bij beheerders. Het is toegestaan om de inhoud van Nationaalprogrammapalliatievezorg.nl te bekijken, te bewaren, uit te printen en (met uitzondering van de fotografie) te reproduceren en te verspreiden voor niet-commerciële doeleinden. Voorwaarde bij verspreiding is dat de inhoud hiervan niet gewijzigd wordt, deze auteursrechtenverklaring wordt toegevoegd met bronvermelding Nationaal Programma Palliatieve Zorg en een link naar Nationaalprogrammapalliatievezorg.nl

Privacy
De beheerders van Nationaalprogrammapalliatievezorg.nl hechten waarde aan uw privacy en gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. We handelen in overeenstemming met de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). We geven u graag inzicht in hoe we omgaan met uw persoonsgegevens en verwijzen u daartoe naar de privacyverklaring van Agora. We adviseren u deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Cookies
Nationaalprogrammapalliatievezorg.nl maakt gebruik van functionele cookies om de website goed te laten functioneren en analytische cookies om het websitebezoek te meten. Cookies zijn kleine tekstbestanden die Nationaalprogrammapalliatievezorg.nl bij een bezoek aan de website op uw computer, tablet of mobiele telefoon plaatst. Voor het meten van het websitebezoek gebruiken de beheerders Google Analytics.

Google Analytics
Nationaalprogrammapalliatievezorg.nl heeft geen cookiemelding om toestemming te vragen voor het plaatsen van analytische cookies, omdat de beheerders gegevens voor Google Analytics privacyvriendelijk verzamelen. Dat houdt in dat: we de laatste 3 cijfers van IP-adressen laten anonimiseren, 'gegevens delen' uitgezet hebben in Google Analytics, een verwerkersovereenkomst met Google hebben afgesloten en geen gebruik maken van andere Google diensten in combinatie met de Google Analytics cookies. In de verwerkersovereenkomst is vastgelegd dat Google alleen als verwerker optreedt bij de verwerking van de persoonsgegevens van bezoekers van Nationaalprogrammapalliatievezorg.nl

Social media 
De inhoud van Nationaalprogrammapalliatievezorg.nl kunt u delen via sociale netwerken. Om dit mogelijk te maken plaatsen social-media-bedrijven Twitter, Facebook, Youtube, Google en LinkedIn cookies op uw computer, tablet of mobiele telefoon. Zodat ze u kunnen herkennen wanneer u bent ingelogd op dat sociale netwerk. De beheerders hebben geen invloed op wat deze partijen met de cookies doen. We adviseren u de cookieverklaring van deze bedrijven te lezen.

Blokkeren, uitzetten of verwijderen
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Een uitgebreide uitleg vindt u op de website Consumentenbond.nl. Als u ervoor kiest om cookies te blokkeren of verwijderen is het mogelijk dat een deel van Nationaalprogrammapalliatievezorg.nl niet optimaal functioneert.

Contact 
Hebt u vragen over Nationaalprogrammapalliatievezorg.nl, privacy of wilt u onjuiste informatie onder onze aandacht brengen? Neem dan contact met ons op via info@agora.nl. Voor vragen over de informatie op de consortiumpagina’s, verwijzen wij u naar de contactgegevens op de pagina van het betreffende consortium.

© Agora mei 2018, alle rechten voorbehouden.