Voorbereiden op de laatste levensfase bij Parkinson

Voorbereiden op de laatste levensfase bij Parkinson

19-6-2018

De afgelopen twee jaar heeft ParkinsonSupport, ParkinsonNet, de Parkinson Vereniging, Buurtzorg Nederland en de ZZG Zorggroep vanuit het door ZonMw gesubsideerde project ParkinsonSupport, nabestaanden, mantelzorgers en mensen met de ziekte van Parkinson in de late fase geïnterviewd.

Doel was om inzicht te krijgen in deze fase waarvoor tot op heden nog weinig aandacht is. Naast het ophalen van informatie is er ook gevraagd: als u een tip mag geven aan iemand die in soortgelijke situatie zit/zat, wat zou deze dan zijn? Al deze tips zijn geclusterd en vormgegeven in 8 praktische adviezen welke verwoord en te zien zijn in bijgevoegd video. We hopen dat deze film bijdraagt om met elkaar in gesprek te gaan over de late fase met mensen met de ziekte van Parkinson!

Film 'Ik blijf een poosje bij je zitten'

Film 'Ik blijf een poosje bij je zitten'

8-5-2018

Een ontroerend en waargebeurd verhaal over Ton, die leukemie heeft en niet lang meer zal leven. Zijn moeder en hijzelf maken dan allebei een belangrijke keuze. Ze worden ondersteund door Gerla, een verzorgende in de thuiszorg. Zij stemt af met andere zorgverleners en maakt gebruik van instrumenten van de Goede Voorbeelden palliatieve zorg. De film is een best practice palliatieve en terminale zorg zoals die thuis, in een verpleeghuis of in een hospice kan plaatsvinden. Hij past goed in het nieuwe kwaliteitskader palliatieve zorg.

Vrij beschikbaar

De film is een initiatief van de Netwerken Palliatieve Zorg Utrecht stad en Zuidoost-Utrecht met medewerking van ZonMw, Hogeschool Utrecht, ROC Midden-Nederland en 31 netwerken palliatieve zorg in het land. Er is een korte (11 min.) en een lange versie (15 min.); de laatste bevat een toelichting over de gebruikte instrumenten. De film is vrij beschikbaar. Op YouTube staan de lange versie en de korte versie van de film. Meer informatie en instructiefilmpjes van de Goede Voorbeelden afzonderlijk zijn te vinden op de website van IKNL.

Film roept veel reacties op

Als je gebruikmaakt van de film op een zorgbijeenkomst of in het onderwijs, zorg dan dat hij is ingebed in een groter geheel, zodat er een gesprek over kan plaatsvinden. De film maakt indruk en roept altijd reacties op. Wil je laten weten waarvoor je de film hebt gebruikt? Graag naar m.wanders@careyn.nl. Op aanvraag is hij ook als download beschikbaar.

Een lopend vuurtje  

Bekendmaking van de film wordt ondersteund met op een lopend vuurtje-campagne op de social media Twitter en LinkedIn in mei-juni 2018. Wil je helpen door te delen en/of te retweeten? Zie hier onder links naar de accounts van de film:

https://twitter.com/palliatief_film

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6396980127787470848/

Meer informatie

Margriet Wanders

Netwerk Palliatieve Zorg Utrecht stad en Zuidoost-Utrecht

m.wanders@careyn.nl

12345