Artikel over ACP-project verschenen

Artikel over ACP-project verschenen

10-11-2017

 

 

Het Tijdschrift voor Ouderengeneeskunde van Verenso komt half september met een themanummer over Advance Care Planning. In dat nummer is ook een bijdrage opgenomen over Advance Care Planning in de eerste lijn, een Palliantie project van Consortium Noord-Holland en Flevoland

De onderzoekers constateerden dat meer dan de helft van de ouderen van 75 jaar en ouder in de huisartspraktijk nadenkt over toekomstige gewenste zorg en behandeling. Ze bespreken dit echter lang niet altijd met naasten en nog veel minder vaak met zorgverleners. Door tijdig met advance care planningsgesprekken te beginnen kan de oudere patiënt zonder tijdsdruk informatie inwinnen en de informatie laten bezinken, stellen zij.

Lees het artikel hier.


Consortia, Consortium Noord-Holland en Flevoland