Week van de vraag

Week van de vraag

18-10-2018 | Propallia Projecten

"Wat kan ik of iemand anders uit uw omgeving doen of laten, zodat u zich prettiger gaat voelen?" Dat was de vraag die 44 zorgprofessionals en vrijwilligers in de “Week van de Vraag” stelden aan een of meerdere patiënten en naasten die zij die week spraken. De “Week van de Vraag” is een actie, die het consortium Propallia heeft ingezet om de zaken op te sporen, die voor patiënten en hun direct naasten het leven prettiger kunnen maken. Soms zijn dit kleine, relatief eenvoudige zaken, die zich afspelen op fysiek, emotioneel, sociaal of geestelijk gebied, maar die enorm belangrijk voor hen zijn. Elk antwoord was weer uniek en gaf een doorkijkje in wat mensen bezig houdt en nodig hebben.

MuSt-pc

MuSt-pc

18-10-2018 | Propallia Projecten

De zeven Expertisecentra Palliatieve Zorg van de academische ziekenhuizen en integraal kankercentrum Nederland (IKNL) werken samen aan het ontwikkelen van de digitale MuSt-PC tool, die zorgverleners en patiënten gaat ondersteunen bij de signalering, behandeling en monitoring van klachten bij een levensbedreigende ziekte.

 

Oog voor naasten

Oog voor naasten

18-10-2018 | Propallia Projecten

Aandacht en zorg die gericht zijn op naasten rondom het sterven van een geliefde kan hen na het overlijden helpen bij een zo goed mogelijke rouwverwerking. In dit project wordt in navolging van de KNMG handreiking ‘Tijdig spreken over het levenseinde’ in samenspraak met naasten en zorgverleners een handreiking ‘Voor- en nazorg rondom het sterven van een geliefde’ ontwikkeld, geëvalueerd en geïmplementeerd.

Signaleren en markeren van de palliatief-terminale fase bij verpleeghuisbewoners (SigMa)

Signaleren en markeren van de palliatief-terminale fase bij verpleeghuisbewoners (SigMa)

18-10-2018 | Propallia Projecten

In het verpleeghuis wordt palliatief-terminale zorg vaak pas laat ingezet omdat verzorgenden niet tijdig herkennen dat de situatie en behoeften veranderen. In het project wordt, door verzorgenden, onderzoekers, familie en patiënten samen, in 14 verpleeghuizen uit een reeks instrumenten (methodes, tools) zoals de ‘IKNL signaleringsset’ en de ‘surprise question’ gekozen en uitgeprobeerd voor het nauwkeuriger en eerder signaleren en markeren van de palliatief-terminale fase.