Handreiking 'Diversiteit in palliatieve zorgprojecten' beschikbaar

Handreiking 'Diversiteit in palliatieve zorgprojecten' beschikbaar

27-1-2020

Om palliatieve zorg beter te laten aansluiten bij wensen en behoeften van patiënten van diverse etnische herkomst is de handreiking 'diversiteit in palliatieve zorgprojecten' gemaakt. 

Als onderdeel van het project 'Palliatieve zorgprojecten langs de diversiteitsmeetlat'  is een handreiking ontwikkeld; de Handreiking Diversiteit in palliatieve zorgprojecten. De handreiking heeft als doel projectleiders en projectgroepen te helpen rekening te houden met de diversiteit van de patiënten in de palliatieve zorg, door in kaart te brengen wat er in het project aan gedaan wordt en op welke punten verbetering mogelijk is. 

De handreiking is grofweg gebaseerd op de 'standards for equity in healthcare for migrants and other vulnerable groups' en verder ontwikkeld aan de hand van literatuuronderzoek, expertraadpleging en een pilot studie. De handreiking is bedoeld voor projectleiders van zorgvernieuwingsprojecten in de palliatieve zorg. Deze projecten kunnen gericht zijn op bijvoorbeeld onderzoek of interventie ontwikkeling.

Lees hier meer over het project.

Bekijk hier de handreiking.


Consortia, Consortium Noord-Holland en Flevoland