NZa rapport - Palliatieve zorg op maat

NZa rapport - Palliatieve zorg op maat

12-7-2017

Het NZa rapport 'Palliatieve zorg op maat' is als bijlage bij de Kamerbrief palliatieve zorg op 11 juli 2017 gepubliceerd. In het rapport beschrijft NZa welke knelpunten partijen ervaren in de bekostiging van palliatieve zorg.

Tot op heden ontbrak een complete inventarisatie van ervaren knelpunten. Het ministerie van VWS heeft NZa gevraagd een inventarisatie te maken. Het resultaat is het NZa rapport 'Palliatieve zorg op maat' waarin NZa ook acties koppelt aan de knelpunten met als doel de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de palliatieve zorg verbeteren. NZa gaat daarnaast ook in op de vraag of de huidige bekostiging de ambities voor de palliatieve zorg in Nederland voldoende ondersteunt (zie hoofdstuk 3, paragraaf 4, 5 en 6).

Consultatie
NZa heeft diverse partijen in de palliatieve zorg geconsulteerd bij het schrijven van het rapport. In het rapport kunt u de reacties van de partijen teruglezen (Bijlage 6). 

Informatiekaart NZa
In het rapport vindt u ook de Informatiekaart -  Samenwerking en betaalbaarheid palliatieve zorg op maat. Uit een analyse van de NZa blijkt de regelgeving voor palliatieve zorg voor zorgaanbieders niet altijd helder te zijn. Op de informatiekaart geeft NZa een toelichting op veel gestelde vragen. 

Bron: website NZa


Activiteiten overheid