Oog voor naasten

Oog voor naasten

18-10-2018

Het doel van het project Oog voor Naasten is het ondersteunen van generalistische zorgverleners werkzaam in verpleeghuizen en ziekenhuizen in het geven van systematische voor- en nazorg aan naasten van patiënten met een levensverkortende ziekte of kwetsbaarheid.

 

Onderzoeker(s)

Dr.ir. Jenny T. van der Steen, universitair hoofddocent, Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde, LUMC

Dr. Yvette M. van der Linden, radiotherapeut-oncoloog en hoofd Expertisecentrum Palliatieve Zorg, LUMC

Dr. Leti van Bodegom-Vos, onderzoeker, afdeling Medische Besliskunde, LUMC

Drs. Marcella Tam, onderzoeker en consortium secretaris Propallia, Expertisecentrum Palliatieve Zorg, LUMC

Dr. Nienke Boogaard, onderzoeker Expertisecentrum Palliatieve Zorg/Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde, LUMC

 

Deelnemende instellingen

Haga Ziekenhuis

LUMC

Alrijne Ziekenhuis

WZH

Zorggroep Gouda

Pieter van Foreest

Libertas

Saffiergroep

 

Contactpersoon

Dr. Ir. J.T. van der Steen

 

Omschrijving

Het doel van het project is het ondersteunen van generalistische zorgverleners werkzaam in verpleeghuizen en ziekenhuizen in het geven van systematische voor- en nazorg aan naasten van patiënten met een levensverkortende ziekte of kwetsbaarheid.

Veel zorgverleners hebben wel aandacht voor naasten van patiënten met een levensverkortende ziekte of kwetsbaarheid, maar vaak is deze aandacht willekeurig en afhankelijk van de tijd en interesse van individuele zorgverleners. De Oog voor Naasten-methodiek helpt individuele zorgverleners om voor- en nazorg te geven aan naasten van alle patiënten. De Oog voor Naasten- methodiek is ontwikkeld op basis van een literatuuronderzoek, een e-enquête onder zorgverleners werkzaam bij ziekenhuizen en verpleeghuizen en hospices in de regio Leiden-Den Haag naar het huidige aanbod van voor- en nazorg, focusgroepen met zorgverleners en experts op het gebied van palliatieve zorg en interviews met naasten en nabestaanden.

De Oog voor Naasten-methodiek bestaat o.a. uit een praktische handreiking waarin stap voor stap aanwijzingen zijn opgenomen voor systematische voor- en nazorg, een uitgebreide achtergrondbrochure rond voor- en nazorg, begeleiding van naasten en het rouwproces. Ook is er informatie ontwikkeld voor naasten zelf rond zelfzorg, het krijgen van informatie en ondersteuning en het rouwproces, wat overhandigd kan worden door de zorgverleners. Tot slot is er informatie voor zorg organisaties rond het belang van de juiste organisatorische randvoorwaarden voor systematische voor- en nazorg en ondersteuning bij scholen van zorgverleners.

De Oog voor Naasten-methodiek is geïmplementeerd en geëvalueerd in 5 verpleeghuizen en 3 ziekenhuizen. Op basis van de evaluatie is er een implementatiehandleiding toegevoegd aan de methodiek voor zorgorganisaties die met behulp van de Oog voor Naasten-methodiek systematische voor- en nazorg willen implementeren.

 

Samenwerking met

Consortium Propallia

Landelijke Vereniging voor Mantelzorgers (MantelzorgNL)

Landelijk Steunpunt Verlies

Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ)

Nederlandse Patiëntenvereniging (NPV)

Integraal Kanker Centrum (IKNL)

Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN)

Nederlandse Vereniging Psychosociale Oncologie (NVPO)

Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW)

Vereniging van Geestelijk Verzorgers (VGVZ)

 

Financiering

ZonMw

 

De Oog voor Naasten-methodiek

Alle documenten uit de Oog voor Naasten-methodiek vindt u op deze pagina.


Propallia Projecten