Kamerbrief over palliatieve zorg juli 2017

Kamerbrief over palliatieve zorg juli 2017

12-7-2017

Staatsecretaris Van Rijn (VWS) heeft 11 juli een brief over palliatieve zorg gestuurd aan de Tweede Kamer. Daarin geeft hij informatie over de onderwerpen uit het Algemeen Overleg Decentralisatie/Wijkverpleging/Palliatieve zorg van 1 februari 2017.

Voor de palliatieve zorg in brede zin geldt dat er al op alle onderwerpen uit de brief ‘Palliatieve zorg, een niveau hoger’ goede voortgang wordt geboekt.

Onderwerpen die verder onder andere aan bod komen, zijn:

  • Regeling ptz (palliatief terminale zorg). De aanpassing is goed verlopen.
  • NZa rapport Palliatieve zorg op maat: uitkomsten van de NZa-inventarisatie rond knelpunten in de bekostiging van palliatieve zorg.
  • Kwaliteitskader palliatieve zorg (en of geestelijke verzorging daarin inbegrepen is).
  • Managementrapportage 2016 Palliantie. Meer dan zorg.
  • Of het programma Palliantie. Meer dan zorg de vraag meeneemt wanneer het gesprek over palliatieve zorg het beste ingezet kan worden.
  • Relatie tussen (intensieve) palliatieve zorg en budgetplafonds bij aanbieders.
  • Financiering en bekendheid van geestelijke verzorging.
  • Effecten van eigen bijdragen in de Wlz op de keuzen van mensen.
  • Praktijkteam palliatieve zorg VWS gaat ook in 2017 door.

Bekijk de Kamerbrief en bijbehorende bijlagen op de website Rijksoverheid.nl

Bron: website Rijksoverheid.nl


Activiteiten overheid