Palliantie. Meer dan zorg

Het ZonMw-programma Palliantie. Meer dan zorg wil de palliatieve zorg merkbaar verbeteren voor de patiënt en naasten. Tot 2020 investeert het Kabinet 51 miljoen euro in Palliantie voor verbeteringen in zorg, onderzoek en onderwijs.

Samenwerken, signaleren, stimuleren

Samenwerking, het signaleren wat goed gaat en beter kan en het stimuleren van allerlei initiatieven is hierbij belangrijk. Steeds ligt de focus op de mensen in hun laatste levensfase en hun naasten, om wie dit programma primair draait.

Aanvragen voor subsidie

Tot 2020 wordt jaarlijks subsidie toegekend. Organisaties op het gebied van onderzoek, onderwijs, zorg kunnen projecten indienen na een oproep op de ZonMw website.

Het programma stimuleert verbeteringen in palliatieve zorg onderverdeeld in de thema’s:

  • Bewustwording en cultuur
  • Organisatie en continuïteit van zorg
  • Kwaliteit en zorginnovaties
  • Patiëntenparticipatie en ondersteuning

In ieder project is er aandacht voor onderstaande uitgangspunten:

  • Het accent ligt op het beter aansluiten van de zorg bij de wensen en behoeften van mensen in hun laatste levensfase en hun naasten. Uiteindelijk moeten patiënten met hun naasten kunnen kiezen welke zorg en ondersteuning zij willen in de laatste fase van hun leven
  • Er is ondersteuning en aandacht voor lichamelijke, psychische, sociale en spirituele aspecten (holistische kijk op palliatieve zorg)
  • Patiënten en naasten hebben in de laatste levensfase zo mogelijk de regie over hun leven
  • Zorgverleners moeten palliatieve zorg zo dicht mogelijk bij de patiënt organiseren
  • Er is extra aandacht voor mantelzorgers
  • Palliatieve zorg is onderdeel van de reguliere zorgverlening

Nieuws