Activiteiten van de overheid

De rijksoverheid faciliteert het Nationaal Programma Palliatieve Zorg en financiert kansrijke projecten binnen de palliatieve zorg via het programma Palliantie. Daarnaast zijn er diverse andere activiteiten.

Praktijkteam palliatieve zorg

In 2016 is het praktijkteam palliatieve zorg opgericht om zorgverleners in de palliatieve zorg te ondersteunen. Het team beantwoordt vragen en pakt knelpunten aan op het gebied van de organisatie en financiering van palliatieve zorg.  

Samenstelling team
In het team werken experts van rijksoverheid, verzekeraars en partijen uit de palliatieve zorg samen. Zij werken als palliatieve zorgverlener, of bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), bij netwerken palliatieve zorg of bij PZNL. 

Doel praktijkteam palliatieve zorg 
Door vragen te beantwoorden ondersteunt het praktijkteam zorgverleners in de palliatieve zorg. En door het signaleren en bespreken van knelpunten draagt het team bij aan de verbetering van de kwaliteit en de toegankelijkheid van zorg.  Het praktijkteam houdt zich bezig met:   

  • Vragen beantwoorden  
    Het praktijkteam beantwoordt vragen van zorgverleners over het regelen van palliatieve zorg. De melder krijgt altijd bericht.  
  • Knelpunten oppakken  
    Het praktijkteam pakt knelpunten op. Dat doet het samen met bij de palliatieve zorg betrokken partijen.
  • Werkbezoeken en vergaderingen
    Tweemaandelijks gaat het praktijkteam op werkbezoek op diverse locaties in de praktijk om te horen waar men tegenaan loopt.  

Veelgestelde vragen 
Naar aanleiding van eerder gestelde vragen heeft het praktijkteam een informatiekaart met algemene informatie over de financiering van palliatieve zorg opgesteld, die te vinden is op de website van de Rijksoverheid.

Contact
Zorgprofessionals kunnen het team bereiken op telefoonnummer: 030 - 789 78 78
Kijk voor meer informatie en contactgegevens op de website Palliaweb.

Coalitie Van Betekenis tot het Einde

Om de bewustwording van de laatste levensfase bij burgers te vergroten, heeft de overheid aan de coalitie Van Betekenis tot het Einde voor drie jaar subsidie toegekend. Hiermee kunnen coalitiepartners projecten uitvoeren waarmee de campagne ikwilmetjepraten.nu geladen wordt. De partners van de coalitie zijn: Agora, Humanistisch Verbond, NPV, KBO-PCOB, NOOM, Reliëf, VPTZ, Vilans.

Over Rijksoverheid en palliatieve zorg