Consortia palliatieve zorg Nederland

Om palliatieve zorg in Nederland te optimaliseren, zijn zeven consortia palliatieve zorg gevormd. Consortia zijn samenwerkingsverbanden van expertisecentra palliatieve zorg, Netwerken Palliatieve Zorg en het IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland). In iedere regio zijn de meest relevante zorgverleners en organisaties betrokken, zoals huisartsen, hospices, verpleeghuizen, thuiszorg, ziekenhuizen, vrijwilligers en patiëntenorganisaties. De consortia werken samen en stemmen af in het Landelijk Overleg Consortia (LOCo).

Landelijk Overleg Consortia (LOCo)

Het LOCo is opgericht om de onderlinge uitwisseling en ondersteuning tussen de consortia in het kader van het NPPZ te faciliteren. Twee vertegenwoordigers uit elk van de zeven consortia, IKNL en Fibula komen tijdens het LOCo overleg dat vier keer per jaar plaatsvindt, bijeen.

Nieuws

Inventarisatie van behoeften aan implementatie en door-ontwikkeling van kansrijke interventies, in de praktijk van de netwerken palliatieve zorg

Inventarisatie van behoeften aan implementatie en door-ontwikkeling van kansrijke interventies, in de praktijk van de netwerken palliatieve zorg

17-12-2018 | Consortia

Afstemming tussen praktijkinstellingen en onderzoeksorganisaties is zeer belangrijk om bestaande interventies door te ontwikkelen. Daarom zet het programma 'Palliantie. Meer dan zorg' achtereenvolgens twee gerelateerde subsidieoproepen uit. Eind 2018 wordt de subsidieoproep voor onderzoeksorganisaties opengesteld. De voorstellen vanuit onderzoeksorganisaties moeten gebaseerd zijn op de behoeften uit de praktijk.

Om de behoefte uit de praktijk inzichtelijk te maken voor de onderzoekers heeft PZNL in samenspraak met LOCo en de netwerkcoördinatoren een werkgroep geformeerd die in korte tijd een rapportage en een overzicht heeft opgeleverd. Dit overzicht is ten behoeve van onderzoekers die een voorstel willen schrijven voor de Palliantie ronde 2018.

Extra MuSt-PC meetweken: uw hulp is nodig!

Extra MuSt-PC meetweken: uw hulp is nodig!

Wij vragen u mee te doen met de twee extra meetweken van het MuSt-PC project. Binnen dit landelijke vierjarige project ontwikkelen de zeven Expertisecentra Palliatieve Zorg en IKNL de digitale MuSt-PC took, met multidimensionele behandelstrategieën voor gelijktijdig voorkomende klachten. De MuSt-PC signaleert klachten en problemen op lichamelijk, psychisch, sociaal en spiritueel gebied en ondersteunt straks zorgverleners bij tijdige en optimale symptoombestrijding in de palliatieve fase.

Met de meetwerken krijgen we inzichtelijk welke klachten gelijktijdig voorkomen. U kunt ons daarom helpen om deel te nemen aan de meetweken van maandag 12 november t/m zondag 25 november.

Lees hier meer over de meetweken en hoe u bij kunt dragen.

Week van de vraag 2018

Week van de vraag 2018

Wilt u uw steentje bijdragen aan nog betere palliatieve zorg? Doe dan mee aan 'de week van de vraag'.

Het consortium Propallia wil zaken opsporen die voor patiënten en hun directe naasten het leven prettiger kunnen maken. Deze zaken kunnen enorm belangrijk zijn voor patiënten en naasten. Om hier achter te komen, zijn patiënten in de palliatieve fase en hun directe naasten dé aangewezen personen om mee in gesprek te gaan. En wie kan het gesprek beter aangaan dan u?

Daarom verzoeken wij u om een paar minuten uit te trekken tijdens een consult, zorgmoment of telefoongesprek om minimaal één patiënt of naaste een open vraag te stellen. Bijvoorbeeld:

  • Wat is belangrijk voor u?
  • Wat kan ik, of iemand anders, voor u doen of laten, zodat u zich prettiger gaat voelen?
  • Waar hoopt u op?

1234567