Propallia: noordelijk Zuid-Holland

Consortium palliatieve zorg Propallia is een samenwerkingsverband van diverse zorg-, onderwijs- en onderzoeksinstellingen in de regio noordelijk Zuid-Holland (de regio Den Haag, Delft, Gouda, Leiden en omstreken).

Kenmerken van de regio

1,8 miljoen inwoners, verstedelijkt gebied met enkele landelijke gebieden.

Wie zijn we?

Consortium Propallia is een samenwerking tussen de vier netwerken voor palliatieve zorg in de regio noordelijk Zuid-Holland (Den Haag, Delft, Gouda, Leiden en omstreken), het Expertisecentrum Palliatieve Zorg van het Leids Universitair Medisch Centrum, het Integraal Kankercentrum Nederland, de Haagse Hogeschool, het ROC Mondriaan en het ID college.

Waarom zijn we er?

Om in nauwe samenwerking met patiënten en naasten de palliatieve zorg in de regio de komende jaren te verbeteren.
Patiënten in de palliatieve fase en hun naasten in onze regio ontvangen de juiste zorg, op het juiste moment op de juiste plek. Juist betekent voor ons: passend bij hun behoeften en wensen, optimaal gebruik makend van de deskundigheid van professionals en vrijwilligers.

Hoe zijn we georganiseerd?

De organisatie van het consortium bestaat uit: 

  • Een kernteam (het dagelijks bestuur)
  • Een stuurgroep met vertegenwoordigers van de samenwerkende partners
  • Een coördinatiegroep met leden uit het veld: de zorgpraktijk, het onderwijs en het onderzoek
  • Een patiënten- en naastenraad

Kernteam

Het kernteam wordt gevormd door Stefan Fiselier (voorzitter, directeur Transmuralis), Yvette van der Linden (plaatsvervangend voorzitter, hoofd Expertisecentrum Palliatieve Zorg), Marcella Tam (consortiumsecretaris), Jopke Kruyt (netwerk palliatieve zorg Delft-Westland-Oostland), Maaike Scheffer (netwerk palliatieve zorg Leiden en omstreken), Ineke Weverling (netwerk palliatieve zorg Midden-Holland), Sven Zeilstra (netwerk palliatieve zorg Haaglanden), Aad de Greef (patiënten- en naastenraad), Annemiek de Roode (patiënten- en naastenraad) en Anne Kors-Walraven (Fibula). 

Contact

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de consortiumsecretaris. E-mail: m.c.tam@lumc.nl

Auteur: Consortium palliatieve zorg Propallia

Projecten

Consortium Propallia