Contact

Agora beheert deze website.
De consortia beheren de informatie op de pagina’s van de consortia.

Als u vragen heeft over de website of het Nationaal Programma Palliatieve Zorg, dan kunt u contact opnemen met Agora, via info@agora.nl.

Voor vragen over de informatie op de consortiumpagina’s, verwijzen wij u naar de contactgegevens op de pagina van het betreffende consortium.