Uitnodiging 14 januari: Samen werken aan goede palliatieve zorg

19-12-2020 Consortium Zuidwest Nederland
Uitnodiging 14 januari: Samen werken aan goede palliatieve zorg

Naar lerende netwerken in Zuidwest-Nederland

Wil je meedenken over hoe we de palliatieve zorg in de regio Zuidwest-Nederland kunnen verbeteren? Sluit dan aan bij de digitale bijeenkomst op 14 januari 2021 van 15.00-17.00. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door het Consortium Palliatieve Zorg Zuidwest-Nederland.

Patiënten, naasten,  zorgverleners, docenten, bestuurders, beleidsmedewerkers en onderzoekers; iedereen met een hart voor palliatieve zorg is welkom. 

Collega’s uit de zorgpraktijk, onderwijs en onderzoek delen in een korte pitch hun goede idee, vraag, of goede voorbeeld. Zij zijn op zoek naar medestanders; naar mensen die mee willen denken en eventueel aan willen haken. In de breakout rooms kun je hier met de pitchers over in gesprek. 

Aanmelden voor deze bijeenkomst kan tot 11 januari via de mail. Geef daarbij aan:

  • In welke organisatie je werkzaam bent/wat jouw betrokkenheid bij de palliatieve zorg is. 
  • In welke regio je actief bent. 

T.z.t. ontvang je de digitale link en het programma van de bijeenkomst. 

Wil je zelf pitchen? Laat het dan uiterlijk 7 januari weten via de mail

 Op het programma staan pitches zoals:  

Paramedici in de palliatieve fase: onbekend maakt onbemind?
Saskia van Bezooijen, ergotherapeut Tante Louise
Vanuit het netwerk palliatieve zorg Bergen op Zoom-Roosendaal-Tholen hebben we met verschillende paramedici een werkgroep opgestart om de waarde van onze inzet in de palliatieve zorg bekend te maken. Ik zou graag van gedachten willen wisselen met verschillende betrokkenen in de palliatieve fase (arts, palliatief verpleegkundige, andere paramedici, thuiszorg, etc.) om een actieplan te bedenken om de lijnen onderling korter te maken en om te leren hoe anderen omgaan met deze (on)bekendheid. 

Lerend netwerk implementatie in de palliatieve zorg
Arianne Brinkman, wetenschappelijk onderzoeker, Maatschappelijke gezondheidszorg, Erasmus MC
Binnen dit lerend netwerk zouden zorgverleners,  projectleiders uit zorgorganisaties en onderzoekers kennis kunnen delen over het implementeren van nieuwe instrumenten,  goede voorbeelden en kennis. Wat zijn succes- en faalfactoren.  Misschien kunnen we ook kijken naar waardevolle interventies uit onze eigen regio (of daarbuiten) die we (als pilot) zouden kunnen implementeren.

Palliatieve zorg voor mensen met psychiatrische aandoeningen
Koen Westen, Docent-Onderzoeker Avans Hogeschool, Academie voor Gezondheidszorg en lectoraat Zorg rond het Levenseinde
Ben jij werkzaam in het palliatieve zorgnetwerk voor mensen met (ernstige) psychiatrische aandoeningen? Dan wil ik samen met jou de mogelijkheden verkennen om de kracht van dat netwerk te verstevigen en palliatieve zorg vanuit de verschillende netwerkpartners beschikbaar te maken voor alle mensen met (ernstige) psychiatrische aandoeningen!

Webapplicatie zelfmanagement klachten bij uitgezaaide kanker
Wendy Oldenmenger, coördinator verpleegkundig oncologisch onderzoek, Erasmus MC
Ik zoek zorgorganisaties die samen het volgende onderzoeksidee willen uitwerken: het ontwikkelen en implementeren van een webapplicatie die patiënten zal ondersteunen bij het zelf managen van hun klachten. Inzicht in de klachten en kennis hoe hiermee om te gaan, kan patiënten helpen om de regie over hun eigen symptoombehandeling te nemen. Met deze webapplicatie kunnen wij dit geïndividualiseerd aanbieden, en daarbij deze patiënten ondersteunen op momenten dat het nodig is en niet slechts wanneer zij een afspraak maken met een zorgverlener.

Samenwerking palliatieve zorg voor mensen zonder vanzelfsprekende toegang tot normale palliatieve zorg 
Michael Echteld, lector Zorg Rond het Levenseinde, Expertisecentrum Caring Society, Avans Hogeschool
In deze pitch presenteer ik een nieuw samenwerkingsverband rond palliatieve zorg voor mensen zonder vanzelfsprekende toegang tot normale palliatieve zorg: mensen met een verstandelijke beperking, psychiatrische problematiek, dementie, problemen rond middelengebruik en sociale problemen. In het samenwerkingsverband delen we goede voorbeelden, bieden we elkaar ondersteuning en werken we samen met kennisinstellingen voor de verbinding met onderwijs en onderzoek.