Pro-actieve zorgplanning in de palliatieve fase; hoe doet u dat? Update van de laatste ontwikkelingen belicht vanuit diverse doelgroepen en zorgsettingen

30-09-2021 Consortium Palliatieve Zorg Septet
Pro-actieve zorgplanning in de palliatieve fase; hoe doet u dat? Update van de laatste ontwikkelingen belicht vanuit diverse doelgroepen en zorgsettingen

Bent u zorgverlener of beleidsmaker en werkt u voor mensen met een ernstige ziekte of aandoening en/of mensen die kwetsbaar zijn?

Meld u zich dan alvast aan voor één van beide data!
30 september: 15.00 - 17.30 uur
16 november: 18.00 - 20.30 uur

VOOR AANMELDEN 30 SEPTEMBER KLIK HIER 

VOOR AANMELDEN 16 NOVEMBER KLIK HIER

Namens het Consortium Palliatieve zorg Septet bent u van harte uitgenodigd voor deze kosteloze online Kennismarkt over pro-actieve zorgplanning. Dit onderwerp wordt van alle kanten belicht en is vooral praktisch! 

Het programma bestaat uit een plenaire inleiding en diverse interactieve workshops.

Anja Moonen (Eigenaar Motabilem Verandermanagement) is dagvoorzitter en zal in gesprek gaan met een nabestaande en kaderhuisarts palliatieve zorg Hanneke Smits over het belang van goede pro-actieve zorg.

Workshop 1
Nadenken over wensen voor zorg en behandeling m.b.v. een online keuzehulp
In deze workshop leert u wat pro-actieve zorgplanning is en hoe u een online keuzehulp kunt inzetten in uw praktijk. Met de online keuzehulp kunnen patiënten zich voorbereiden op het gesprek met u als zorgverlener. U krijgt antwoorden op de vraag wat de ervaringen zijn met deze interventie en wat er uit het wetenschappelijk onderzoek is gekomen.  Voor meer informatie over de keuzehulp klik hier

Doris van der Smissen, post-doc onderzoeker, Tilburg University en Ragnhild Vrijaldenhoven-Haitsma, ervaringsdeskundige met de keuzehulp

Workshop 2
In gesprek over leven en dood - Interculturele palliatieve zorg
Zorgverleners in Nederland krijgen toenemend te maken met de zorg voor oudere migranten. De zorg sluit niet altijd goed aan op hun opvattingen en wensen. ‘In gesprek over leven en dood’ geeft handvatten om gesprekken in en met migrantengezinnen te stimuleren.
Gudule Boland, Strategisch projectleider en adviseur van het programma 'persoonsgerichte zorg en ondersteuning’ van Pharos, kenniscentrum gezondheidsverschillen en Jolanda van der Velden, huisarts en trainer & adviseur bij Pharos

Workshop 3
Een goed begin is het halve werk; pro-actieve zorgplanning in de eerste lijn
Er wordt veel gesproken over pro-actieve zorgplanning, maar het wordt nog te weinig gedaan. Wanneer start u eigenlijk met gesprekken? En hoe begint u er dan over? Wiens taak is het? Deze workshop biedt handvatten om aan de slag te gaan met pro-actieve zorgplanning. De workshop is met name gericht op pro-actieve zorgplanning met oudere patiënten over behandelwensen in de laatste levensfase, en maakt gebruik van de materialen die zijn ontwikkeld in Consortium Palliatieve Zorg Noord Holland en Flevoland.
Dr. Annicka van der Plas, postdoc onderzoeker bij de onderzoekslijn ‘public health at the end-of-life’ en coördinator van het Expertisecentrum Palliatieve Zorg Amsterdam UMC

Workshop 4
Implementatie van pro-actieve zorgplanning: een praktijkvoorbeeld op de afdeling cardiologie
De afgelopen jaren is binnen Consortium Ligare veel ervaring opgedaan met pro-actieve zorgplanning voor patiënten die in het ziekenhuis zijn opgenomen, waaronder een pilot studie op de afdeling cardiologie. In deze workshop nemen we u mee in dit implementatieproces en delen we de succesfactoren, maar ook de barrières en verbeterpunten die op ons pad kwamen. Na afloop van de workshop kunt u met deze praktische handvatten in uw dagelijkse werk aan de slag.
Pauline de Graeff, internist ouderengeneeskunde, Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) en kaderarts palliatieve zorg bij het Expertisecentrum Palliatieve Zorg Noord Oost (EPZ-NO) en
Jenifer Coster, cardioloog in het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) en actief betrokken bij de integratie van palliatieve zorg binnen de cardiologie

Workshop 5
Advance Care Planning voor mensen met een verstandelijke beperking
ACP in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking is niet vanzelfsprekend, mede door de vaak moeilijke communicatie met cliënten, de huiver van professionals om over een naderende dood te spreken en het relatief grote aantal mensen dat betrokken is in de zorg. In deze workshop maken we duidelijk dat verschillende professionals onder wie verzorgenden en verpleegkundigen, maar ook geestelijk verzorgers en gedragswetenschappers evenals artsen kunnen bijdragen aan advance care planning gesprekken. Daartoe gebruiken we de materialen die zijn ontwikkeld in recente Palliantie projecten.
Annemiek Wagemans, AVG (arts voor mensen met een verstandelijke beperking), werkzaam bij Koraal en expertisecentrum palliatieve zorg MUMC en Lea Jaspers, zorgconsulent bij Koraal.

Workshop 6
Pro-actieve palliatieve zorg voor mensen met een ernstige psychiatrische aandoening
In de geestelijke gezondheidszorg (ggz) ontbreekt het nog vaak aan goede en tijdige palliatieve zorg voor mensen met een ernstige psychiatrische aandoening. Daarom werd een multidisciplinaire training en de Toolkit ‘Pro-actieve palliatieve zorg in de ggz’ ontwikkeld voor hulpverleners uit de ggz en verslavingszorg. De training en Toolkit werden bij drie grote instellingen ingevoerd en getest in de praktijk door bijna 70 ggz-hulpverleners. In deze workshop:

  • Introductie van de Toolkit; 
  • Verbeteren samenwerking ggz en experts palliatieve zorg;
  • De belangrijkste resultaten van de testfase;
  • Aandachtspunten voor implementatie

Ervaringen met de training en Toolkit worden vanuit de praktijk toegelicht. De workshop bevat o.a. casuïstiek en voorbeelden hoe bij Parnassia Groep de samenwerking met het regionale netwerk werd vormgegeven.
Karin den Boer, en Liesbeth de Ridder, verpleegkundig specialist GGZ , Antes Parnassia Groep

U bepaalt zelf welke twee workshops u het meest aansprekend vindt en meldt zich daarvoor aan. 

VOOR AANMELDEN 30 SEPTEMBER 15.00 - 17.30 uur KLIK HIER 

VOOR AANMELDEN 16 NOVEMBER 18.00 - 20.30 uur KLIK HIER

Accreditatie is met 2 punten verleend door het Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals, het AccreditatieBureau Cluster 1 (Huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen voor verstandelijk gehandicapten) (ABC1) en door het Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register.

We begroeten u graag online op 30 september of 16 november! Voor meer informatie of vragen kunt u een email sturen naar monique@businesseventgroup.com.

Deze kennismarkt wordt mede mogelijk gemaakt door ZonMw