Nieuws

Nieuwsbrief Propallia maart 2018

Nieuwsbrief Propallia maart 2018

7-3-2018

Nieuwsbrief met interview scheidend en aantredend voorzitter, het MuST-PC project en praktijkervaringen met de week van de vraag.

Nationaal Programma Palliatieve Zorg (NPPZ)

In 2014 is het NPPZ gestart. Het NPPZ bestaat uit activiteiten vanuit de overheid, het ZonMw programma Palliantie en activiteiten in zeven consortia Palliatieve Zorg.

De overheid investeert tot 2020 ruim 50 miljoen euro in palliatieve zorg in Nederland. Zij wil hiermee palliatieve zorg op een hoger niveau brengen. Het doel is dat mensen in hun laatste levensfase en hun naasten op lichamelijk, psychisch, sociaal en spiritueel vlak in samenhang de zorg en ondersteuning krijgen die aansluit op hun wensen en behoeften. Waar en wanneer zij dat wensen.

Lees meer