Nieuws

Nieuwsbrief Palliatieve Zorg mei 2017

Nieuwsbrief Palliatieve Zorg mei 2017

2-6-2017
In de ZonMw-nieuwsbrief van mei aandacht voor palliatieve zorg bij niet-westerse migranten. Interviews met huisarts Maria van den Muisenbergh en Islamitisch geestelijk verzorger Saida Aoulad Baktit over cultuursensitief communiceren....

Nationaal Programma Palliatieve Zorg (NPPZ)

In 2014 is het NPPZ gestart. Het NPPZ bestaat uit activiteiten vanuit de overheid, het ZonMw programma Palliantie en activiteiten in zeven consortia Palliatieve Zorg.

De overheid investeert tot 2020 ruim 50 miljoen euro in palliatieve zorg in Nederland. Zij wil hiermee palliatieve zorg op een hoger niveau brengen. Het doel is dat mensen in hun laatste levensfase en hun naasten op lichamelijk, psychisch, sociaal en spiritueel vlak in samenhang de zorg en ondersteuning krijgen die aansluit op hun wensen en behoeften. Waar en wanneer zij dat wensen.

Lees meer