Dichtbij - Deskundig - Slagvaardig - Toegevoegde waarde

In de regio Midden-Nederland is SEPTET het samenwerkingsverband voor palliatieve zorg. Zeven netwerken palliatieve zorg werken daarin samen met het Expertisecentrum Palliatieve Zorg en het Integraal Kankercentrum Nederland. Door de handen ineen te slaan en goede initiatieven met elkaar te verbinden, kunnen we onze doelen nog beter bereiken. 

Wat willen we bereiken?

Septet wil graag dat voor alle mensen in de palliatieve fase zorg beschikbaar is, gebaseerd op de persoonlijke wensen en behoeften. De zorgvrager, zijn informele en formele zorgpartners werken in dialoog samen in een herkenbare structuur die gericht is op kwaliteit en ontwikkeling.

Waar staan we voor?

  • Dichtbij - Drempelloze zorg dichtbij huis, dichtbij de wensen en behoeften van zieke mens & naasten en dichtbij de praktijk van de zorgverlening. 
  • Deskundig - Deskundige zorg, ondersteuning en begeleiding door professionals en vrijwilligers.
  • Slagvaardig - Zeggen wat we doen, doen wat we zeggen en tijdig bijstellen.
  • Toegevoegde waarde - Datgene doen, wat voor de patient en zijn omgeving er werkelijk toedoet.

Hoe wil Septet dat doen?

  • Septet maakt concrete zorgverbeterplannen en voert projecten uit waarvan de resultaten direct bijdragen aan de kwaliteit van zorg.
  • Septet sluit aan bij in het veld erkende normen over de kwaliteit van palliatieve zorg. Septet let daarbij specifiek op het patiëntenperspectief.
  • Septet stimuleert gebruik van in de regio ontwikkelde kwaliteitsproducten zoals het Utrechts Symptoom Dagboek en het palliatief redeneren. 
  • Zowel patiënten en naast als de brede professionele achterban hebben een belangrijke adviesrol binnen Septet.

Folder

Meer over Septet leest u in onze folder.

Projecten                                                                                     

      

Per 1 oktober 2017 is het door ZonMw gesubsidieerde project "HOPEVOL" van start gegaan. HOPEVOL staat voor HOspicezorg die Passend is en de Eigen wens van mensen in de palliatieve terminale fase VOLgt. Het onderzoek gaat over hoe de (kwaliteit van de) hospicezorg eruit zou moeten zien volgens de zorgvragers. Met zorgvragers bedoelen we zowel mensen die gebruik (zouden kunnen) maken van hospicezorg als ook hun naasten. De nadruk in het project ligt op het verkrijgen van inzicht in welke mensen in hospices verblijven en verbleven, wat hun vragen zijn en waren en hoe de zorg daarop ingericht wordt en werd. Uniek in dit project is een continue dialoog tussen zorgvragers (patiënten en naasten), zorgverleners (professionals en vrijwilligers), beleidsmakers en de projectleden (waaronder de hospicekoepels).

Oproep gidspanel zorgvragers  & Nadere informatie zorgvragers

Oproep gidspanel zorgverleners  & Nadere informatie zorgverleners

Oproep gidspanel beleidsmakers

Groeidocument inrichting HOPEVOL

Voor meer informatie kwartiermakers: Denise Seelen adviseur Raedelijn, Adri Jobse huisarts

 

INZICHT Per 1 augustus 2017 is het door ZonMw gesubsidieerde project "INZICHT" van start gegaan. Mensen in de palliatieve fase kunnen niet meer genezen, maar wel hopen op een optimale kwaliteit van leven en uiteindelijk kwaliteit van sterven. Het afstemmen van de zorg op de individuele kwaliteit van leven is niet eenvoudig. Kwaliteit van leven (en ook sterven) kent een existentiële, psychische, sociale en lichamelijke dimensie. In het project werken we aan het INitiëren en realiseren van dagelijkse ZIngeriCHTe zorg door integratie van het Ars Moriendi model in het Utrecht Symptoom Dagboek tot het USD-4D.
Voor meer informatie secretariaat EPZ Utrecht

KWASA Per 14 december 2017 is de subsidie toegekend door ZonMw. Nadere informatie volgt binnenkort

DIAMAND Per 14 december 2017 is de subsidie toegekend door ZonMw. Nadere informatie volgt binnenkort

 

Contact

Wilt u meer weten over Septet of heeft u een vraag aan Septet, dan kunt u een e-mail sturen aan: contact@septet.nl

Bron: Septet

Auteur: Consortium palliatieve zorg Septet

Nieuws