Consortia nieuws

28 maart:  Herhaling Symposium Kwaliteitskader Palliatieve Zorg

28 maart: Herhaling Symposium Kwaliteitskader Palliatieve Zorg

In november organiseerde Septet  het symposium Kwaliteitskader palliatieve zorg, ‘de-ver-van-mijn/zijn-bed-show’? De belangstelling voor dit symposium was zo groot, dat er niet voor iedereen  plek was. Daarom heeft Septet besloten om dit symposium nog eenmaal te organiseren en wel op woensdag 28  maart van 13:00 tot 17:00 uur in Nieuw Salem in Driebergen. Schrijft u de datum vast in uw agenda? Binnekort ontvangt u het programma met daarbij de mogelijkheid tot inschrijving.

Tijdens dit symposium laten wij u kennismaken met (aspecten uit) het Kwaliteitskader Palliatieve Zorg Nederland. In het kwaliteitskader is beschreven wat vertegenwoordiging van patiënten en naasten, zorgverleners en zorgverzekeraars vinden dat de kwaliteit van palliatieve zorg moet zijn. Na deze bijeenkomst weet je wat dit betekent voor je werkzaamheden en kun je ermee aan de slag.

Het symposium is speciaal bedoeld voor verpleegkundigen.

Auteur: