Consortia nieuws

Hoe gaat u om met levensvraag worstelingen van patiënten en naasten? Wij willen het graag van u weten!

Hoe gaat u om met levensvraag worstelingen van patiënten en naasten? Wij willen het graag van u weten!

Patiënten en naasten in de palliatieve fase hebben vaak behoefte aan het bespreken van levensvragen met hun zorgverleners. Daar is niet altijd aandacht voor en dat is jammer.

In deze enquête willen wij graag van u als zorgverlener horen hoe u omgaat met  levensvragen van uw patiënten en naasten en of er ruimte is voor verbetering. Het maakt deel uit van een groter onderzoek dat tot doel heeft om samen met zorgverleners na te gaan hoe meer in de levensvraagbehoeften van patiënten en naasten kan worden voorzien.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door de Universiteit voor Humanistiek, in samenwerking met het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Het sluit aan bij het kwaliteitskader palliatieve zorg en de vernieuwde richtlijn spirituele zorg.

Het invullen duurt ongeveer 20 minuten. U kunt tot en met 18 januari de enquête invullen.

Helpt u ons verder met dit belangrijke onderwerp? Zo ja, klik op deze link: https://www.enquetesmaken.com/s/d8d1cd3

Auteur: