Consortia nieuws

Palliatieve zorg in het onderwijs

Palliatieve zorg in het onderwijs

Onderwijs is – naast onderzoek en implementatie – een van de drie pijlers van het Nationaal Programma Palliatieve Zorg. Septet is bij alle onderwijsinstellingen langs geweest om in gesprek te gaan over palliatieve zorg in het lesprogramma. Uit de gesprekken is naar voren gekomen dat de onderwijsinstellingen groot belang hechten aan goed onderwijs over palliatieve zorg en dat ieder deze zorg een plek heeft gegeven in het lesprogramma. Er is een duidelijke behoefte om met elkaar van gedachten te wisselen over de aanpak hiervan. Septet pakt de handschoen op en zal een bijeenkomst plannen om alle partijen bij elkaar te brengen. Wellicht een aanzet voor een regionaal onderwijsknooppunt palliatieve zorg?

Auteur: