Consortia nieuws

Terugblik Symposium ‘In gesprek met elkaar’

Terugblik Symposium ‘In gesprek met elkaar’

Op een koude laatste dag van januari kwamen in Utrecht circa 120 zorgverleners bij elkaar over het onderwerp ‘In gesprek met elkaar’. In een goed gesprek kom je immers erachter wat belangrijk is voor iemand, maar ook voor degene met wie je samenwerkt. Het symposium werd georganiseerd door het consortium Septet.

Onder muzikale klanken liep iedereen de zaal in. De middag werd geopend door Robin Zuidam, initiatiefnemer van het Bezinningshuis en Adri Jobse, oud-huisarts. Daarna volgde een podiuminterview met een huisarts, een geestelijk verzorger, een psycholoog en een vertegenwoordiger van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiënten (NFK).  Deze NFK heeft een onderzoek uitgevoerd onder mensen met kanker naar de wensen en behoeften in de laatste levensfase. De cijfers uit het onderzoek en de ervaringen van de overige panelleden vulden elkaar mooi aan.

Daarna kon iedere deelnemer twee workshops volgen over thema’s als ‘vroegtijdig in gesprek over het levenseinde’, ‘levensvragen en zingeving’ en ‘moreel beraad’. Tot slot kwam iedereen samen om de middag af te sluiten en kon er verder worden gepraat onder het genot van een drankje.

Op de vraag wat ze geleerd heeft, vertelde een deelneemster:

“Het maakt mij weer even bewust van de mogelijkheden in bepaalde situaties om in verbinding te gaan en te blijven en bij niet pluis gevoel dingen bespreekbaar te maken en niet mee te blijven rondlopen. Kortom bewustwording en concrete tools.”

Septet hoopt volgend jaar weer een mooi symposium te kunnen organiseren.

Auteur: