Consortia nieuws

Vroegtijdig aandacht voor leven en sterven met dementie in Zeist

Vroegtijdig aandacht voor leven en sterven met dementie in Zeist

In dit project willen we bereiken dat mensen met de-mentie en hun naasten het belang ken-nen van vroegtijdig nadenken over en bespreken van wensen en vragen rond de laatste levensfase bij dementie en dat ze dat gesprek ook aandurven. Op 6 juni is de pilot van dit project van start gegaan met de goed bezochte bijeenkomst ‘Praten over dementie’ voor oudere inwoners in het Binnenbos. Lees meer hierover in de tweede nieuwsbrief van dit project

Auteur: