Consortia palliatieve zorg Nederland

Om palliatieve zorg in Nederland te optimaliseren, zijn zeven consortia palliatieve zorg gevormd. Consortia zijn samenwerkingsverbanden van expertisecentra palliatieve zorg, Netwerken Palliatieve Zorg en het IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland). In iedere regio zijn de meest relevante zorgverleners en organisaties betrokken, zoals huisartsen, hospices, verpleeghuizen, thuiszorg, ziekenhuizen, vrijwilligers en patiëntenorganisaties. De consortia werken samen en stemmen af in het Landelijk Overleg Consortia (LOCo).

Landelijk Overleg Consortia (LOCo)

Het LOCo is opgericht om de onderlinge uitwisseling en ondersteuning tussen de consortia in het kader van het NPPZ te faciliteren. Twee vertegenwoordigers uit elk van de zeven consortia, IKNL en Fibula komen tijdens het LOCo overleg dat vier keer per jaar plaatsvindt, bijeen.

Nieuws

Week van de vraag 2018

Week van de vraag 2018

Wilt u uw steentje bijdragen aan nog betere palliatieve zorg? Doe dan mee aan 'de week van de vraag'.

Het consortium Propallia wil zaken opsporen die voor patiënten en hun directe naasten het leven prettiger kunnen maken. Deze zaken kunnen enorm belangrijk zijn voor patiënten en naasten. Om hier achter te komen, zijn patiënten in de palliatieve fase en hun directe naasten dé aangewezen personen om mee in gesprek te gaan. En wie kan het gesprek beter aangaan dan u?

Daarom verzoeken wij u om een paar minuten uit te trekken tijdens een consult, zorgmoment of telefoongesprek om minimaal één patiënt of naaste een open vraag te stellen. Bijvoorbeeld:

  • Wat is belangrijk voor u?
  • Wat kan ik, of iemand anders, voor u doen of laten, zodat u zich prettiger gaat voelen?
  • Waar hoopt u op?

Oproep deelname onderzoek Zingeving in de laatste levensfase

Oproep deelname onderzoek Zingeving in de laatste levensfase

Als onderdeel van het ZonMW traject "Als niet alles is wat het lijkt" doen wij graag een beroep op jullie voor deelname aan een onderzoek:

Het besef van sterfelijkheid en eindigheid van het leven kan leiden tot zingevings- of levensvragen. Het doel van dit onderzoek is inzicht te krijgen in de levensvragen die spelen bij mensen in de laatste levensfase, en te onderzoeken hoe een zorgverlener hier het beste mee om kan gaan.

Zie verder op de website van consortium Ligare: http://consortiumligare.nl/oproep-deelname-onderzoek-zingeving-in-de-laatste-levensfase/

Propallia nieuwsbrief juli 2018

Propallia nieuwsbrief juli 2018

Laatste nieuws van Propallia, met onder andere een verslag van de succesvolle werkconferentie 'anders kijken, anders doen', twee bijzondere verhalen van vrijwilligers en de laatste stand van zaken van het project 'oog voor naasten'.

Film 'Ik blijf een poosje bij je zitten'

Film 'Ik blijf een poosje bij je zitten'

Een ontroerend en waargebeurd verhaal over Ton, die leukemie heeft en niet lang meer zal leven. Zijn moeder en hijzelf maken dan allebei een belangrijke keuze. Ze worden ondersteund door Gerla, een verzorgende in de thuiszorg. Zij stemt af met andere zorgverleners en maakt gebruik van instrumenten van de Goede Voorbeelden palliatieve zorg. De film is een best practice palliatieve en terminale zorg zoals die thuis, in een verpleeghuis of in een hospice kan plaatsvinden. Hij past goed in het nieuwe kwaliteitskader palliatieve zorg.

Vrij beschikbaar

De film is een initiatief van de Netwerken Palliatieve Zorg Utrecht stad en Zuidoost-Utrecht met medewerking van ZonMw, Hogeschool Utrecht, ROC Midden-Nederland en 31 netwerken palliatieve zorg in het land. Er is een korte (11 min.) en een lange versie (15 min.); de laatste bevat een toelichting over de gebruikte instrumenten. De film is vrij beschikbaar. Op YouTube staan de lange versie en de korte versie van de film. Meer informatie en instructiefilmpjes van de Goede Voorbeelden afzonderlijk zijn te vinden op de website van IKNL.

Film roept veel reacties op

Als je gebruikmaakt van de film op een zorgbijeenkomst of in het onderwijs, zorg dan dat hij is ingebed in een groter geheel, zodat er een gesprek over kan plaatsvinden. De film maakt indruk en roept altijd reacties op. Wil je laten weten waarvoor je de film hebt gebruikt? Graag naar m.wanders@careyn.nl. Op aanvraag is hij ook als download beschikbaar.

Een lopend vuurtje  

Bekendmaking van de film wordt ondersteund met op een lopend vuurtje-campagne op de social media Twitter en LinkedIn in mei-juni 2018. Wil je helpen door te delen en/of te retweeten? Zie hier onder links naar de accounts van de film:

https://twitter.com/palliatief_film

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6396980127787470848/

Meer informatie

Margriet Wanders

Netwerk Palliatieve Zorg Utrecht stad en Zuidoost-Utrecht

m.wanders@careyn.nl

12345678910Last