Consortia palliatieve zorg Nederland

Om palliatieve zorg in Nederland te optimaliseren, zijn zeven consortia palliatieve zorg gevormd. Consortia zijn samenwerkingsverbanden van expertisecentra palliatieve zorg, Netwerken Palliatieve Zorg en het IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland). In iedere regio zijn de meest relevante zorgverleners en organisaties betrokken, zoals huisartsen, hospices, verpleeghuizen, thuiszorg, ziekenhuizen, vrijwilligers en patiëntenorganisaties. De consortia werken samen en stemmen af in het Landelijk Overleg Consortia (LOCo).

Landelijk Overleg Consortia (LOCo)

Het LOCo is opgericht om de onderlinge uitwisseling en ondersteuning tussen de consortia in het kader van het NPPZ te faciliteren. Twee vertegenwoordigers uit elk van de zeven consortia, IKNL en Fibula komen tijdens het LOCo overleg dat vier keer per jaar plaatsvindt, bijeen.

Nieuws

Handreiking over zorgmijding dak- en thuislozen verschenen

Handreiking over zorgmijding dak- en thuislozen verschenen

Sinds 2016 vindt binnen Palliantie onderzoek plaats naar passende palliatieve zorg voor mensen die dak- of thuisloos zijn. Voor professionals in de maatschappelijke en medische zorg die in aanraking komen met mensen die dak- of thuisloos zijn en professionele zorg mijden is een handreiking geschreven. De handreiking gaat over lessen uit de werkwijze van straatpastors en geestelijk verzorgers. 

Save the date werkconferentie "Anders kijken, anders doen"

Save the date werkconferentie "Anders kijken, anders doen"

De datum van de werkconferentie van Propallia in 2018 is bekend:
31 mei van 13.00 uur tot 17.30 uur. De locatie wordt later bekend gemaakt.

Het thema van de werkconferentie is "Anders kijken, anders doen". Samen met zorgprofessionals, netwerkcoördinatoren, patiënten en naasten, vrijwilligers en andere betrokkenen werken we de komende periode aan een boeiend en inspirerend programma. Nadere informatie volgt.

We hopen u op deze dag te ontmoeten en inspireren.
Bent u er ook bij? Noteer deze datum alvast in uw agenda.

Drie praktische tips voor het betrekken van de gemeente bij palliatieve zorg

Drie praktische tips voor het betrekken van de gemeente bij palliatieve zorg

Interview Anja Bosman, netwerkcoordinator van Noord- en Oost Flevoland

Bosman: ‘Elk jaar, in de Week van de Palliatieve Zorg, zoeken we onze gemeenten letterlijk op.  Tijdens een soort omgekeerde werkbezoeken gaan we met mensen uit het veld bij de wethouders langs. Voor iedere gemeente hebben we een mapje met materialen. Dat zijn de gespreksonderwerpen waar we de gemeente voor willen interesseren.

First234567891011