Consortia palliatieve zorg Nederland

Om palliatieve zorg in Nederland te optimaliseren, zijn zeven consortia palliatieve zorg gevormd. Consortia zijn samenwerkingsverbanden van expertisecentra palliatieve zorg, Netwerken Palliatieve Zorg en het IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland). In iedere regio zijn de meest relevante zorgverleners en organisaties betrokken, zoals huisartsen, hospices, verpleeghuizen, thuiszorg, ziekenhuizen, vrijwilligers en patiëntenorganisaties. De consortia werken samen en stemmen af in het Landelijk Overleg Consortia (LOCo).

Landelijk Overleg Consortia (LOCo)

Het LOCo is opgericht om de onderlinge uitwisseling en ondersteuning tussen de consortia in het kader van het NPPZ te faciliteren. Twee vertegenwoordigers uit elk van de zeven consortia, IKNL en Fibula komen tijdens het LOCo overleg dat vier keer per jaar plaatsvindt, bijeen.

Nieuws

Drie praktische tips voor het betrekken van de gemeente bij palliatieve zorg

Drie praktische tips voor het betrekken van de gemeente bij palliatieve zorg

Interview Anja Bosman, netwerkcoordinator van Noord- en Oost Flevoland

Bosman: ‘Elk jaar, in de Week van de Palliatieve Zorg, zoeken we onze gemeenten letterlijk op.  Tijdens een soort omgekeerde werkbezoeken gaan we met mensen uit het veld bij de wethouders langs. Voor iedere gemeente hebben we een mapje met materialen. Dat zijn de gespreksonderwerpen waar we de gemeente voor willen interesseren.

First12345678910