Consortia palliatieve zorg Nederland

Om palliatieve zorg in Nederland te optimaliseren, zijn zeven consortia palliatieve zorg gevormd. Consortia zijn samenwerkingsverbanden van expertisecentra palliatieve zorg, Netwerken Palliatieve Zorg en het IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland). In iedere regio zijn de meest relevante zorgverleners en organisaties betrokken, zoals huisartsen, hospices, verpleeghuizen, thuiszorg, ziekenhuizen, vrijwilligers en patiëntenorganisaties. De consortia werken samen en stemmen af in het Landelijk Overleg Consortia (LOCo).

Landelijk Overleg Consortia (LOCo)

Het LOCo is opgericht om de onderlinge uitwisseling en ondersteuning tussen de consortia in het kader van het NPPZ te faciliteren. Twee vertegenwoordigers uit elk van de zeven consortia, IKNL en Fibula komen tijdens het LOCo overleg dat vier keer per jaar plaatsvindt, bijeen.

Nieuws

Breng nu uw stem uit voor de Medisch Contact Communicatieprijs

Breng nu uw stem uit voor de Medisch Contact Communicatieprijs

14-1-2019 | Consortia

Medisch Contact reikt 24 januari 2019 samen met de Stichting Voorlichting Patiënten (SVP) de Medisch Contact Communicatieprijs uit. De prijs gaat naar een zorgverlener – of een team van zorgverleners – die de communicatie met de patiënt aantoonbaar heeft verbeterd. Ook nog eens op een manier die voor anderen is na te volgen.

Maar liefst twee van de vijf genomineerden betreft communicatie over palliatieve zorg: De Leidse Gesprekshulp en Tijdig Spreken over het Levenseinde!

 

U kunt hier uw stem uitbrengen: www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/de-genomineerden-voor-de-communicatieprijs-2018.htm

Stemmen kan tot en met 20 januari 2019.

 

 

Extra MuSt-PC meetweken: uw hulp is nodig!

Extra MuSt-PC meetweken: uw hulp is nodig!

Wij vragen u mee te doen met de twee extra meetweken van het MuSt-PC project. Binnen dit landelijke vierjarige project ontwikkelen de zeven Expertisecentra Palliatieve Zorg en IKNL de digitale MuSt-PC took, met multidimensionele behandelstrategieën voor gelijktijdig voorkomende klachten. De MuSt-PC signaleert klachten en problemen op lichamelijk, psychisch, sociaal en spiritueel gebied en ondersteunt straks zorgverleners bij tijdige en optimale symptoombestrijding in de palliatieve fase.

Met de meetwerken krijgen we inzichtelijk welke klachten gelijktijdig voorkomen. U kunt ons daarom helpen om deel te nemen aan de meetweken van maandag 12 november t/m zondag 25 november.

Lees hier meer over de meetweken en hoe u bij kunt dragen.

12345678910Last