De Oog voor Naasten-methodiek nu online

De Oog voor Naasten-methodiek nu online

17-3-2020

Veel zorgverleners hebben wel aandacht voor naasten van patiënten met een levensverkortende ziekte of kwetsbaarheid, maar vaak is deze aandacht willekeurig en afhankelijk van de tijd en interesse van individuele zorgverleners. De Oog voor Naasten-methodiek helpt individuele zorgverleners om voor- en nazorg te geven aan naasten van alle patiënten. De Oog voor Naasten- methodiek is ontwikkeld op basis van een literatuuronderzoek, een e-enquête onder zorgverleners werkzaam bij ziekenhuizen en verpleeghuizen en hospices in de regio Leiden-Den Haag naar het huidige aanbod van voor- en nazorg, focusgroepen met zorgverleners en experts op het gebied van palliatieve zorg en interviews met naasten en nabestaanden. 

De Oog voor Naasten-methodiek bestaat o.a. uit een praktische handreiking waarin stap voor stap aanwijzingen zijn opgenomen voor systematische voor- en nazorg, een uitgebreide achtergrondbrochure rond voor- en nazorg, begeleiding van naasten en het rouwproces. Ook is er informatie ontwikkeld voor naasten zelf rond zelfzorg, het krijgen van informatie en ondersteuning en het rouwproces, wat overhandigd kan worden door de zorgverleners. Tot slot is er informatie voor zorg organisaties rond het belang van de juiste organisatorische randvoorwaarden voor systematische voor- en nazorg en ondersteuning bij scholen van zorgverleners. 

De Oog voor Naasten-methodiek is geïmplementeerd en geëvalueerd in 5 verpleeghuizen en 3 ziekenhuizen. Op basis van de evaluatie is er een implementatiehandleiding toegevoegd aan de methodiek voor zorgorganisaties die met behulp van de Oog voor Naasten-methodiek systematische voor- en nazorg willen implementeren. 

Hieronder vindt u de producten van Oog voor Naasten. 

Informatie voor naasten 

- Brochure 'Zorgen voor een ander begint begint bij zorgen voor mijzelf'

- Informatieblad 'Het rouwproces'

 

 

Informatie voor zorgverleners

- Praktische handreiking 'Oog voor Naasten'

- Achtergrondbrochure

 

 

Informatie voor organisaties bij implementatie

-Scholingsmateriaal: Handleiding Klinische les en Powerpointpresentatie Klinische les

- Oog voor Naasten - werkboek

- Factsheet voor managers

 

Meer informatie over het achterliggende onderzoek vindt u hier. 

 


Consortia, Consortium Propallia