Inventarisatie van behoeften aan implementatie en door-ontwikkeling van kansrijke interventies, in de praktijk van de netwerken palliatieve zorg

Inventarisatie van behoeften aan implementatie en door-ontwikkeling van kansrijke interventies, in de praktijk van de netwerken palliatieve zorg

17-12-2018

Afstemming tussen praktijkinstellingen en onderzoeksorganisaties is zeer belangrijk om bestaande interventies door te ontwikkelen. Daarom zet het programma 'Palliantie. Meer dan zorg' achtereenvolgens twee gerelateerde subsidieoproepen uit. Eind 2018 wordt de subsidieoproep voor onderzoeksorganisaties opengesteld. De voorstellen vanuit onderzoeksorganisaties moeten gebaseerd zijn op de behoeften uit de praktijk.

Om de behoefte uit de praktijk inzichtelijk te maken voor de onderzoekers heeft PZNL in samenspraak met LOCo en de netwerkcoördinatoren een werkgroep geformeerd die in korte tijd een rapportage en een overzicht heeft opgeleverd. Dit overzicht is ten behoeve van onderzoekers die een voorstel willen schrijven voor de Palliantie ronde 2018.


Consortia