Voorlichtingscampagne Kabinet over palliatieve zorg

Voorlichtingscampagne Kabinet over palliatieve zorg

21-6-2019

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 20 juni 2019 een voorlichtingscampagne gestart rondom de bewustwording en mogelijkheden van palliatieve zorg.

Met het concept 'Ik heb te horen gekregen dat ik doodga. Maar tot die tijd leef ik’, benadrukt de campagne dat als iemand ongeneeslijk ziek is, het leven en de zorg niet stopt. Ook worden mensen gestimuleerd na te denken en te praten over het levenseinde en levenswensen met dierbaren of (huis)arts.

Website
Op de bijbehorende website www.overpalliatievezorg.nl staan praktische tips en informatie over palliatieve zorg. Onderwerpen die aan bod komen op de website:

  • Wat is palliatieve zorg? En waarom is het belangrijk?
  • Er is zorg en hulp voor u 
  • Keuzes om te overwergen
  • ​Zo begint u het gesprek

E-book Palliatieve Zorg
Op de button Over Palliatieve zorg vinden mensen onder andere een verwijzing naar het E-book Palliatieve Zorg, te lezen op de website van De Patiëntenfederatie.

Folder
Ook is er een folder ontwikkeld.


Activiteiten overheid