Video: praktijkteam Zorg op de juiste plek

Video: praktijkteam Zorg op de juiste plek

1-5-2018

Het praktijkteam Zorg op de juiste plek ondersteunt zorgprofessionals en organisaties in de regio als er knelpunten zijn in de overdracht van patiënten tussen het ziekenhuis, kortdurende verblijfszorg en thuis. 

Video praktijkvoorbeeld
Het praktijkteam heeft een casus in beeld gebracht. Bekijk de video van een praktijkvoorbeeld.  

Informatie en contactgegevens
Het praktijkteam heeft sinds kort ook een Twitter-account Juistezorgplek.
Meer informatie over het praktijkteam Zorg op de juiste plek en contactgegevens vindt u op de website De Nieuwe Praktijk - praktijkteam Zorg op de juiste plek

Daar vindt u ook:

  • Alle goede voorbeelden van dit team
  • Zorgketen in kaart: een overzicht van alle mogelijke zorg- en verblijfsvormen voor kwetsbare ouderen
  • Afwegingsinstrument eerstelijns verblijf dat betrokken professionals zoals huisarts, specialist of verpleegkundige ondersteunt om af te wegen of iemand in aanmerking komt voor eerstelijns verblijf 

Bron: website De Nieuwe Praktijk


Activiteiten overheid