Patiënten en naastenraad Propallia

09-03-2022 Consortium Propallia
Patiënten en naastenraad Propallia

De patiënten en naastenraad (PNR) vormt het hart van Propallia. Deze raad heeft de visie dat het, zeker in de laatste levensfase, erg belangrijk is dat mensen in hun eigenheid, met hun specifieke eigenschappen en wensen gezien en begrepen worden. Dat geldt zowel voor de patiënt, jong en oud, als voor de naaste(n).

Het team van zorgverleners en vrijwilligers kan alleen goede zorg leveren wanneer zorgvuldig wordt afgestemd, goed wordt gekeken, de juiste vragen worden gesteld en de antwoorden daarop worden vertaald in passende zorg. Zowel iets doen als iets laten kan zo voor patiënt, naaste en zorgverlener blijvend hartverwarmend zijn. Wilt u weten wat dit in de praktijk betekent en waar de PNR zich voor inzet? U leest het in het visiestuk.

Wij blijven zoeken naar een verbreding van onze Raad, zodat we meer in kunnen brengen vanuit verschillende culturen/invalshoeken.

Wie belangstelling heeft om zich bij ons aan te sluiten kan contact opnemen met Anne Kors-Walraven om een afspraak te maken over een gesprek waaraan enkele leden van de PNR deelnemen. In dit gesprek wordt meer informatie gegeven over onze manier van werken en geven we antwoorden op de vragen die naar voren komen. Via deze weg hopen we op een uitbreiding van ons team met goed gemotiveerde mensen die zich bij ons ook thuis voelen.